Velkommen til
Fiskå Mølle Moss

Vårt mål er å få kornet fra produsent til sluttbruker med minst mulig bruk av ressurser,
noe som igjen skal gjøre oss i stand til å gi bedre priser til både produsent og sluttbruker.

Om Fiskå Mølle Moss

Fiskå Mølle Moss AS ble stiftet sommeren 2002. Selskapet sies hundre prosent av Brødrene Nordbø AS som også euer Fiskå Mølle as.

Vårt mal er å få kornet fra produsent til sluttbruker med minst mulig bruk av ressurser, noe som igjen skal gjøre oss i stand til å gi bedre priser til både produsent og sluttbruker.

Fiskå Mølle Moss AS har kr 20 mill. i aksjekapital, og en solid eier i ryggen. Det tredje alternativ i norsk kornhandel skal bygges på soliditet, nøkternhet og hardt arbeide; akkurat som den norske bondestand.