Prognoserte basispriser

 

Markedsregulator skriver 19/6 følgende:

"Norske Felleskjøp har utarbeidd første prognose for priskurver for basisprisar ved noteringsanlegga for den kommande sesongen. Prisprognosen er basert på målprisar lagt til grunn i jordbruksoppgjeret. Ein aukande andel av kornet har over tid blitt levert frå bonde i perioden fram til oktober. Norske Felleskjøp har difor auka prisforskjellen mellom lavpris- og høgprissesong for bygg og havre."

(NB! Tabellen kan scrolles horisontalt.)
Prognoserte basisprisar korn   2018/2019 19.06.2018
  Matkveite Matrug* Bygg Havre Oljefrø
Mål-/styringspris 336 293 284 258 569
Veke Basispris Basispris Basispris Basispris Basispris
27 314 278 269 245 561
28 314 278 269 245 561
29 314 278 269 245 561
30 323 293 275 252 569
31 323 293 275 252 569
32 323 293 275 252 569
33 323 293 275 252 569
34 323 293 275 252 569
35 323 293 275 252 569
36 323 293 275 252 569
37 323 293 275 252 569
38 323 293 275 252 569
39 323 293 275 252 569
40 323 291 275 252 569
41 323 291 275 252 569
42 323 291 281 252 569
43 329 291 283 258 566
44 331 291 285 260 566
45 333 291 287 262 566
46 335 291 289 264 566
47 337 291 291 266 566
48 339 291 293 268 566
49 341 291 295 270 566
50 343 291 297 272 566
51 344 291 297 272 566
52 344 291 297 272 566
1 344 291 297 272 566
2 344 291 297 272 566
3 344 291 297 272 566
4 344 291 297 272 566
5 344 291 297 272 566
6 344 291 297 272 566
7 344 291 297 272 566
8 344 291 297 272 566
9 344 291 297 272 566
10 344 291 297 272 566
11 342 291 295 272 566
12 340 291 293 269 566
13 338 291 291 267 566
14 336 291 289 265 566
15 334 291 287 263 566
16 332 291 285 261 566
17 330 291 283 259 566
18 328 291 281 257 566
19 326 291 279 255 566
20 325 291 279 254 566
21 325 291 279 253 566
22 325 291 279 253 566
23 325 291 279 253 566
24 325 291 279 253 566
25 325 291 279 253 566
26 325 291 279 253 566

Spørsmål om fôring, plantekultur, økonomi eller dyrehelse?  

Ta kontakt med en av våre dyktige rådgivere.