Okse

TopBull MAX

Basisk kraftfôr med Maxammonbygg. Har større partiklar i pelletsen enn vanleg kraftfôr. Erfaringar frå norske forsøksvertar er fastare gjødselkonsistens enn ved vanleg okse-kraftfôr. Med TopBull MAX kan ein dermed fôre hardare, slakte tidlegare, og oppnå høgare slakteklasse. Og likevel få tørrare bingar.

6,67
NEL20 MJ pr kg TS
107
AAT20 gram pr kg TS
+12
PBV20 gram pr kg TS
NEL20 MJ pr kg TS
AAT20 gram pr kg TS
PBV20 gram pr kg TS

Topbull

Til slakteoksar ved fôrstyrke 4-7 kg pr dag. Anbefalast også til mellomkalv. Aktuell også i rasjonar med myse, samt til grovfôr med høg fordøyelegheit.

Tilbydast kun frå FM Etne, FM Trøndelag og FM Flisa

6,86
NEL20 MJ pr kg TS
117
AAT20 gram pr kg TS
+21
PBV20 gram pr kg TS
NEL20 MJ pr kg TS
AAT20 gram pr kg TS
PBV20 gram pr kg TS

Fiskå Nor500

Rimeleg kraftfôr som er svært gunstig til framfôring av slakteoksar opp til ca 4 kg pr dag (max-nivå avhengig av fiberinnhold i rasjonen). Aktuell også til mellomkalv. Til grovfôr med middels kvalitet.

6,95
NEL20 MJ pr kg TS
123
AAT20 gram pr kg TS
+18
PBV20 gram pr kg TS
NEL20 MJ pr kg TS
AAT20 gram pr kg TS
PBV20 gram pr kg TS

Maxammon bygg

Okse: 

- Erfaringar på tunge kjøttferasar er ekstra høg tilvekst og høg kjøtfylde

- Gjødsla blir tørr og fin sjølv med høge dosar

- Rimelig og effektiv grovfôrerstattar

6,99
NEL20 MJ pr kg TS
107
AAT20 gram pr kg TS
+12
PBV20 gram pr kg TS
NEL20 MJ pr kg TS
AAT20 gram pr kg TS
PBV20 gram pr kg TS

Melketopp

Dersom kraftfôrsiloen din skal dekke behovet til både mjølkeku og slakteoksar, og omfanget av slakteoksar er stort (innkjøp av dyr i tillegg) så er Melketopp Standard eit smart val. Det gir betre vomfunksjon enn Nor500; dyra tåler hardare fôring. Til 1. slåtts grovfôr ved middels utviklingstrinn. 

7,07
NEL20 MJ pr kg TS
123
AAT20 gram pr kg TS
+11
PBV20 gram pr kg TS
NEL20 MJ pr kg TS
AAT20 gram pr kg TS
PBV20 gram pr kg TS

Basert på Melketopp Standard, men kan gjeast i endå større dagsrasjonar. Denne er i endå større grad tilpassa mjølkekyr sine behov då den gir meir mjølk og høgare fett-% i mjølka. Med nøytral PBV passar kraftfôret til grovfôr med middels utviklingstrinn.

7,47
NEL20 MJ pr kg TS
132
AAT20 gram pr kg TS
+11
PBV20 gram pr kg TS
NEL20 MJ pr kg TS
AAT20 gram pr kg TS
PBV20 gram pr kg TS

Som Melketopp Nøytral, men med negativ PBV. Kraftfôret passar godt til tidleg hausta eller sterkt gjødsla grovfôr. 

7,23
NEL20 MJ pr kg TS
123
AAT20 gram pr kg TS
-14
PBV20 gram pr kg TS
NEL20 MJ pr kg TS
AAT20 gram pr kg TS
PBV20 gram pr kg TS

Som Melketopp Nøytral, men med positiv PBV. Til 1. slåtts grovfôr ved seint utviklingstrinn eller ved mykje halm i rasjonen. 

7,38
NEL20 MJ pr kg TS
129
AAT20 gram pr kg TS
+44
PBV20 gram pr kg TS
NEL20 MJ pr kg TS
AAT20 gram pr kg TS
PBV20 gram pr kg TS

Sau/lam appetitt

Fiber- og proteinrikt spesialkraftfôr opprinneleg tilpassa appetittfôring til sau og lam for høg tilvekst. Brukarerfaringar viser imidlertid at kraftfôret fungerer også svært godt til kalvar, kviger og oksar i sterk vekst. Spesielt der andre kraftfôr har gitt "lause magar" blir dette fôret ofte ein favoritt.

95/92
FEn/100kg
119/110
AAT20 gram pr kg TS
+20
PBV20 gram pr kg TS
FEn/100kg
AAT20 gram pr kg TS
PBV20 gram pr kg TS

Fibermix

Aktuell til oksar som erstatning for manglande grovfÅor. Gir også betre vomfunksjon ved fiberfattig grovfôr. Fullt vitaminisert og mineralisert, moderat koparinnhald tilpassa sau. Til oksar < 8 mnd bør FiberMix kombinerast med anna meir proteinrikt kraftfôr (t.d. Melketopp).

6,34
NEL20 MJ pr kg TS
91
AAT20 gram pr kg TS
+28
PBV20 gram pr kg TS
NEL20 MJ pr kg TS
AAT20 gram pr kg TS
PBV20 gram pr kg TS

Byggrøpp

Pelletert byggrøpp tilsett melasse og std. dosering vitamin/mineral tilpassa drøvtyggarar.

6,95
NEL20 MJ pr kg TS
103
AAT20 gram pr kg TS
-43
PBV20 gram pr kg TS
NEL20 MJ pr kg TS
AAT20 gram pr kg TS
PBV20 gram pr kg TS