Øvrige gjødselslag

PATENTKALI

 KALIMAGNESIA PATENTKALI er et klorfattig kaliumgjødsel (25% K) som i tillegg inneholder magnesium og svovel. Gjødsla er spesielt egnet til klorømfintlige vekster som potet og har positiv virkning på stivelseinnhold, lagringsdyktighet og smakelighet hos potet.

 

 

KALIUMSULFAT 41%

KALIUMSULFAT 41% er aktuell ved behov for ekstra tilførsel av kalium og passer også til klorømfintlige vekster.

 

 

KALIUMKLORID 49%

KALIUM GJØDSEL 49% brukes ved behov for ekstra tilførsel av kalium til alle klortolerante vekster.