Velkommen til
Fiskå Mølle Fiskå

Fiskå Mølle leverer driftsmidler av høyeste kvalitet. Det lønner seg å velge spisskompetanse.

 

Transport

Vi har gode avtaler med Kristian Nese Transport for innfrakt av korn.

For bestilling av container, vennligst kontakt:

Kristian Nese Transport 905 24 425

 

Leveransemelding

Husk å fyll ut leveransemeldig på alle partier som blir levert. Skjemaet finner du her:

Lokale kornpriser

Fiskå Mølle følger markedsregulators basiser (kystpris). Priser for inneværende uke er gjeldende. Priser framover i tid er prognose, og kan endres.

Se priser her

Mathavre

Ved å signere mathavrekontakt med oss har du mulighet til å få mer for havren din.

Undersøk vilkår

KORNAVREGNING

Logg inn og få tilgang til elektronisk avregning i Sitos.

Se avregning her

VEILEDNING I KORNHANDEL

I dette heftet går vi gjennom kvalitetskrav og betingelser for kommende sesong.

PROGNOSERTE BASISPRISER

Du finner våre prognoserte basispriser her.