Velkommen til
Fiskå Mølle Forus

Fiskå Mølle leverer driftsmidler av høyeste kvalitet. Det lønner seg å velge spisskompetanse.

Transport

Vi har gode avtaler med Kristian Nese Transport for innfrakt av korn.

For bestilling av frakt med container, kontakt:

Kristian Nese Transport
Tlf 905 24 425

 

Effektiv og rask levering

  • Innveiing, registrering av navn og produsentnummer
  • Prøvetagning
  • Tipp og utveiing

 

Lokale kornpriser

Fiskå Mølle følger markedsregulators basiser (kystpris). Priser for inneværende uke er gjeldende. Priser framover i tid er prognose, og kan endres.

Se priser her

Mathavre

Ved å signere mathavrekontakt med oss har du mulighet til å få mer for havren din.

Undersøk vilkår

KORNAVREGNING

Logg inn og få tilgang til elektronisk avregning i Sitos.

Se avregning her

VEILEDNING I KORNHANDEL

I dette heftet går vi gjennom kvalitetskrav og betingelser for kommende sesong.