Velkommen til
Fiskå Mølle Kristiansand

Et sentralt kuntepunkt for landbruket på Sørlandet.
Du får kraftfôr av høyeste kvalitet, rett fra produksjonslokalene på Fiskå.

Om Fiskå Mølle Kristiansand

Et sentralt knutepunkt for landbruket på Sørlandet. Du får kraftfôr av høyeste kvalitet, rett fra produksjonslokalene på Fiskå.

I tillegg får du driftsmidler til plantekultur, til noen av landets beste priser.