Velkommen til
Fiskå Mølle Moss

Vårt mål er å få kornet fra produsent til sluttbruker med minst mulig bruk av ressurser,
noe som igjen skal gjøre oss i stand til å gi bedre priser til både produsent og sluttbruker.

KONTAKT INFORMASJON

Telefon
69 20 47 70

Direktenummer til kornmottak
69 20 47 38

Leder Kornsilo
Bjørn Terje Aass
90 93 64 62

Lab Moss 
69 20 47 45

E-post
postmoss@fiska.no 

Adresse
Fiskå Mølle, Moss
Postboks 104, 1501 Moss

Besøksadresse
Havnestredet 6, 1531 Moss

Åpningstider
08:00 – 16:00
mandag til fredag

Åpningstider kornmottak: 
06:00 – 15:00
mandag til fredag

man-fre aug.: 06:00 – 22:00 
lørdag 17.aug: 10:00 - 14:00
søndag 18.aug: etter avtale med solien

Utover dette etter avtale med siloen
Helgene etter avtale med siloen

GJØDSEL TIL GODE SOMMERPRISER

Fiskå Mølle inngikk i juni ny gjødselavtale med Yara
som hovedleverandør for kommende sesong.

LES MER HER