PRISER MOSS
Våre priser, øre pr. kg
Vareslag Uke 9  2020 Uke 10  2020 Målpris/styringspris
Mathvete 355 353 350
Matrug 307 307 308
Bygg 311 311 296
Havre 284 284 270
Fôrhvete 319 319  
Fôrrug 280 280  
Rughvete 311 311  
Oljefrø     580*
       
       

* Styringspris

NB: Med forbehold om endring av basispriser fra Markedsregulator.

Prisene er ikke fratrukket analyse/avregningskostnader.