PRISER MOSS
Våre priser, øre pr. kg
Vareslag Uke 36-39  2019 Uke 40-41  2019 Målpris/styringspris
Mathvete 339 339 350
Matrug 308 307 308
Bygg 287 287 296
Havre 264 264 270
Fôrhvete 295 295  
Fôrrug 259 259  
Rughvete 287 287  
Oljefrø     580*
       
       

* Styringspris

NB: Med forbehold om endring av basispriser fra Markedsregulator.

Prisene er ikke fratrukket analyse/avregningskostnader.