Velkommen til
Fiskå Mølle Trøndelag

Fiskå Mølle leverer driftsmidler av høyeste kvalitet. Det lønner seg å velge spisskompetanse.

Om Fiskå Mølle Trøndelag

Stor nok og liten nok Fiskå Mølle Trøndelag er en lokal og liten organisasjon.

Vi har korte beslutningslinjer og har muligheten til å snu oss rundt raskt for å tilfredsstille kundenes behov. Samtidig nyter vi godt av å være medlem av et konsern som gir oss stordriftsfordeler i forhold til innkjøp, kompetanse- og produktutvikling. 

Ved å levere varer og tjenester av høy kvalitet, med en service preget av god kjennskap til lokale forhold og variasjoner, skal vi være bøndenes foretrukne samarbeidspartner i de markedene vi opererer.