Velkommen til
Løten Mølle

Vårt mål er å få kornet fra produsent til sluttbruker med minst mulig bruk av ressurser,
noe som igjen skal gjøre oss i stand til å gi bedre priser til både produsent og sluttbruken.

Transport

Løten Mølle har avtale med flere transportører for innfrakt av korn. 
Både containere og planbiler.

For bestilling av containere, vennligst ta kontakt med:

Gjermund Østgård 452 51 040    adm2@loten-molle.no

 

Leveransemelding

Husk å fyll ut leveransemeldig på alle partier som blir levert. Skjemaet finner du her:

Mathavre

Ved å signere mathavrekontakt med oss har du mulighet til å få mer for havren din.

Undersøk vilkår

KORNAVREGNING

Logg inn og få tilgang til elektronisk avregning i Sitos.

Se avregning her

VEILEDNING I KORNHANDEL

I dette heftet går vi gjennom kvalitetskrav og betingelser for kommende sesong.

PROGNOSERTE BASISPRISER

Du finner våre prognoserte basispriser her.