PRISER KVELDE MØLLE

Våre priser, øre pr.kg

NB: Med forbehold om endring av basispriser fra Markedsregulator. 

Prisene er ikke fratrukket analyse/avregningskostnader.
  2019 2019  
Varesalg Uke 36-39 Uke 40-41 Målpris/styringspris
Mathvete 339 339 350
Matrug 308 307 308
Bygg 285 285 296
Havre 262 262 270
Fôrhvete 293 293  
Fôrrug 257 257