PRISER KVELDE MØLLE

Våre priser, øre pr.kg

NB: Med forbehold om endring av basispriser fra Markedsregulator. 

Prisene er ikke fratrukket analyse/avregningskostnader.
  2019 2019  
Varesalg Uke 47 Uke 48 Målpris/styringspris
Mathvete 351 353 350
Matrug 307 307 308
Bygg 302 304 296
Havre 276 278 270
Fôrhvete 310 312  
Fôrrug 274 276