Velkommen til
Skjelfoss korn

Vårt mål er å få kornet fra produsent til sluttbruker med minst mulig bruk av ressurser,
noe som igjen skal gjøre oss i stand til å gi bedre priser til både produsent og sluttbruken.

KONTAKT INFORMASJON

Telefon
69 92 01 50


E-post

post@skjelfoss-korn.no

Åpningstider
07.30 – 15.30
mandag til fredag

Adresse
Skjelfoss Korn AS
Skjelfossveien 114
1827 Hobøl