Velkommen til
Vestby mølle

Vårt mål er å få kornet fra produsent til sluttbruker med minst mulig bruk av ressurser,
noe som igjen skal gjøre oss i stand til å gi bedre priser til både produsent og sluttbruker.

Om Vestby Mølle & Kornsilo

Vestby Mølle og Kornsilo SA er et samvirkeforetak, etablert i 1953. Mølla (som det heter på folkemunne) er eid av andelseiere, stort sett bønder, stort sett fra kommunene Vestby, Ås , Frogn, Nesodden og Ski. Har i alle år vært et knutepunkt for landbruket i distriktet. 

Mølla har i store deler av sin tid her i Vestby sentrum også hatt butikk for privatkunden. Mølla er stedet med lokal service og kunnskap! 

Produkter vi ikke har på lager, prøver vi, om ønskelig å skaffe!    

Les mer på vår egen hjemmeside www.vestbymolle.no