Prognoserte basispriser

 Markedsregulator skriver 12/2 følgende:

Til kornbransjen

NFK har vurdert prisuttaket etter at januartala begynner å bli klare. Det blir gjort to endringar i prisprognosen for å tilnærme prisuttaket til målpris.

  • Norske Felleskjøp sine basisprisar for matkveite vert heva med 3 øre frå veke 8 og høgste pris blir halden til og med veke 14
  • Norske Felleskjøp sine basisprisar for havre vert heva med 3 øre frå veke 8 og høgste pris blir halden til og med veke 14

Dette inneber at prisane for veke 8 som er presentert i Bondebladet som kjem denne veka, blir endra. Ved å starte prisendringane i veke 8 trengs vesentleg mindre endring for å oppnå same utslag på noteringspris i forhold til å vente til veke 9 – årsaka er fallande leveransar for kvar veke framover.

(NB! Tabellen kan scrolles horisontalt.)
Prognoserte basisprisar korn   2018/2019 13.02.2019
  Matkveite Matrug* Bygg Havre Oljefrø
Mål-/styrings-pris 336 293 284 258 569
Veke Basispris Basispris Basispris Basispris Basispris
27 314 278 269 245 561
28 314 278 269 245 561
29 314 278 269 245 561
30 323 293 275 252 569
31 323 293 275 252 569
32 323 293 275 252 569
33 323 293 275 252 569
34 323 293 275 252 569
35 323 293 275 252 569
36 323 293 275 252 569
37 323 293 275 252 569
38 323 293 275 252 569
39 323 293 275 252 569
40 323 291 275 252 565
41 323 291 275 252 565
42 323 291 278 252 565
43 328 291 281 258 565
44 330 291 283 260 565
45 332 291 285 262 565
46 334 291 287 264 565
47 336 291 289 266 565
48 338 291 291 268 565
49 340 291 293 269 560
50 342 291 295 270 560
51 343 291 297 270 560
52 343 291 298 270 560
1 343 291 298 270 560
2 343 291 298 270 560
3 343 291 298 270 560
4 343 291 298 270 560
5 343 291 298 270 560
6 343 291 298 270 560
7 343 291 298 270 560
8 346 291 298 273 560
9 346 291 298 273 560
10 346 291 298 273 560
11 346 291 296 273 560
12 346 291 294 273 560
13 346 291 292 273 560
14 346 291 290 273 560
15 344 291 288 270 560
16 341 291 286 267 560
17 337 291 284 264 560
18 333 291 282 261 560
19 329 291 280 258 560
20 325 291 278 255 560
21 323 291 278 252 560
22 323 291 278 252 560
23 323 291 278 252 560
24 323 291 278 252 560
25 323 291 278 252 560
26 323 291 278 252 560
*) Styringspris

Spørsmål om fôring, plantekultur, økonomi eller dyrehelse?  

Ta kontakt med en av våre dyktige rådgivere.