Fiskå setter ned kraftfôrprisen

Treskingen av det nye kornet er i full gang rundt omkring i landet, og det er travle dager på våre kornmottak. Det nye kornet vil gradvis og kontrollert fases inn i kraftfôrproduksjonen over de neste par ukene, noe som vil gi en lavere råvarekostnad. For at våre kunder skal få glede av dette setter vi f.o.m. 26 august ned prisene på alt kraftfôr fra Fiskå Mølle.

 

Derfor går prisen ned på høsten

Hver høst kjøper Fiskå Mølle inn korn fra flinke norske bønder. Kornet renses og tørkes slik at det blir lagringsstabilt, og blir så brukt fram til neste høst. Noen bønder har mulighet til å lagre kornet selv for senere å selge det til Fiskå Mølle eller en annen kraftfôraktør. Uansett hvem som lagrer kornet, så koster lagringen penger. Dette blir et termintillegg som legges på kornprisen hver uke fram til neste høst, og er grunnen til at kraftfôrprisen de fleste år har en jevnt stigende trend fra september/oktober til august.

 

Jordbruksavtalen

Gjennom jordbruksforhandlingene hver vår bestemmes målpris og prisnedskriving for norsk korn. Dette danner basis for råvarekosten til kraftfôrbransjen, både gjennom pris på det norske kornet og bestemmelse av tollsatser på import. I årets oppgjør fikk vi en økning i målpris på norsk korn. Samtidig gikk også prisnedskrivingen opp, men ikke like mye som målpris. Det er estimert at vi på bakgrunn av dette vil få en økt kraftfôrpris på minimum 3 øre/kg fra sesongen 2015-2016 til sesongen 2016-2017.

 

Internasjonale råvarepriser

En uberegnelig joker som spiller inn på den norske kraftfôrprisen er de internasjonale råvareprisene. Disse påvirkes av avlingsnivå i store produksjonsland som f.eks. USA og Brasil, samt etterspørselen hos store importører som Kina. Den påvirkes også av andre faktorer som økonomisk utvikling, valuta, spekulasjoner fra store pengefond med mer.  I tillegg vil den norske kronen sin utvikling kunne gi store utslag. Tollmuren beskytter i stor grad den norske bonden for disse svingningene. For den kanskje viktigste importvaren, nemlig soyamel, har det over flere år nå stort sett ikke vært beskyttelse all den tid verdensmarkedsprisen har ligget over norsk målpris. Innslaget av soya varierer fra fôrblanding til fôrblanding og kan derfor være en årsak til litt ulik prisutvikling gjennom året. I disse dager er soyaprisen gått noe ned etter en betydelig prisoppgang i sommer. Prisbildet er allikevel høyere enn i vår.

 

Kvaliteten på kornet

En nøkkelfaktor bak råvarekosten til kraftfôret er næringsverdien og kvaliteten til det norske kornet. Dersom f.eks. proteinnivået er lavt, vil en større andel av proteinet måtte importeres. Dette vil drive kostprisen oppover, og en vil også være mer sårbar for de internasjonale råvareprisene. Næringsinnholdet til kornet kan variere betydelig fra år til år, og det er enda litt tidlig å si hvordan årets korn ser ut. Etter å ha slitt med høye mykotoksinnivåer i perioden 2007-2012, har det de siste årene vært stabilt lave verdier i norsk korn. Selv om det foreløpig er tidlig i innhøstingen ser årets avling også ut til å ha lave verdier så langt.