Status kylling: Utfordringer og råd overfor strøkvalitet

Det er krevende tider for kyllingproduksjon. Vi kan være ærlige og si at overgangen til narasinfritt kyllingfôr ikke har vært helt smertefri. Vi har sett en generell trend med nedsatt tilvekst og økende fôrforbruk etter hvert som utfasing av narasin har blitt gjennomført. Den positive nyheten om vi kan kalle den det, er at vi ikke tror at denne trenden vil fortsette ytterlige nedover men at produksjonsresultatene vil stabilisere seg på dagens nivå med en snitt tilvekst på rundt 42 gram på 33 dager.

 

Utfordringer overfor strø

For kraftfôrprodusentene har vært særlig utfordrende å lage fôr som bidrar til tilfredstillende strø kvalitet. Strøkvalitet påvirkes av flere faktorer, der de to største bidragsyterene er fôr og ventilasjon. Om man skal lykkes med strøet så må man i det minste treffe både med fôret og ventilasjonen. Selv om man får full klaff her er det ikke gitt at man får et problemfritt innsett da det er større utfordringer enn tidligere med sub-kliniske sykdomsutbrudd.  Sub-kliniske sykdomsutbrudd kan forårsake en immunreaksjon som er energikrevende, dette vil hemme dyrets evne til å vokse uten og nødvendigvis gi klare eller tydelige symptomer. Det kan være noe av forklaringen til hvorfor man oppfatter at en flokk er i tilsynelatende god tilstand men at man likevel ikke får den forventede tilveksten.

 

Vår prioritet har vært å jobbe med det vi kan gjøre noe med. Strøkvalitet har vært vårt fokus område og førsteprioritet på fôrutvikling de siste 6 månedene.

Kyllingfôrutvikling

En av reseptene vi har testet førte til en total nedgang på 4700 liter inntatt vann på et innsett. Samme resept førte til at 3600 liter mindre vann ble inntatt i et annet hus. I dagens situasjon kan denne nedgangen i vann være nok til å kunne påvirke strøet positivt. Problemet med å innføre slike endringer raskt er at man for eks. kan påvirke andre produksjonsparamerte.

 

Det hjelper ikke å produsere et fôr som fører til bedre strøforhold om man itillegg påvirker dødeligheten og tilveksten negativt. Vi har testet flere nye resepter på fôrsammensetninger som vi kommer til å sette i produksjon utover høsten når vi er sikre på at vi har funnet en god balanse. Vi forventer at disse vil kunne bidra til å gjøre jobben med å holde strøet mindre utfordrende uten å gå på kompromiss med tilvekst.

 

 For vår del så handler det om å fokusere på de aspektene ved fôret som vi tror kan føre til en mer effektiv produksjon og enklere hverdag for bonden.

 

Figur 1. Snittvekter fra Nortura og Fiskå Mølle i 2015-2016. Vektene er korrigert til 33 dager for sammenlignbare resultater. Nortura har hatt en nedgang på 24 gram fra 15-16. Fiskå Mølle har hatt en nedgang på 11 gram fra 15-16. 

 

Snitt Fôrfaktor 2015-2016 

Figur 2. Snitt fôrfaktor fra Nortura og Fiskå Mølle i 2015-2016. Vektene er korrigert til 33 dager for sammenlignbare resultater. Nortura har hatt en økning i fôrforbruk på 0,05. Fiskå mølle har hatt en økning i fôrforbruk på 0,04.

 

Vanninntak 

Figur 3. Totalt vanninntak på et innsett. Kyllingen som fikk standard toppkylling drakk totalt 4677 liter mer enn de som fikk testresept.

 

6 måter å holde strøet

1. Vannrekker – Ofte er vannrekkene ikke riktig justert, husk at kyllingen skal strekke seg. Om vannrekkene er riktig justert, kan dette bidra i positiv retning.

 

2. Vanntrykk – for høyt trykk vil føre til mer søl og vann på gulvet. Sjekk at trykket er riktig. Det kan være risikabelt å justere vanntrykket for lavt da det er en sammenheng mellom vann og tilvekst.

 

3. Vann-kvalitet – dette er kanskje den mest oversette faktoren i moderne husdyr produksjon uansett dyreslag. Man regner med at vannet er av god kvalitet, men om man har høyt salt innhold eller for høyt nivå av coliforme bakterier i vannet vil det kunne påvirke både strø og sykdomsbilde i huset. Vannkvalitet er noe som kan variere med årstidene – det er høyest bakterietrykk på vår/sommerstid pga. temperatur og gjødsling. Man bør sende inn en prøve av vannet minst en gang i året!

 

4. Ventilasjon - Sjekk at ventilasjonen er riktig innstilt. Dette kan være særlig krevende på vestlandet da vi har brå endringer i luftfuktighet. Det vil kunne ha store konsekvenser om man drar inn masse fuktig luft på et tidlig tidspunkt i innsettet. Været er dessverre ikke noe vi kan gjøre noe med. Om man har kalde punkter i huset eller steder der det alltid kaker seg så kan dette være en indikasjon på at noe ikke fungerer som det skal. Ta kontakt med leverandør av ventilasjon om man er usikker.

 

5. Temperatur – Det er viktig å fyre nok for å få vann ut av huset. Dette koster litt ekstra, men kan være verdt investeringen om man vil holde strøet. Særlig viktig er det å få opp temperaturen i golvet før kyllingen er på plass, om det er for kaldt vil vannet lettere binde seg i strøet. I testhus kjører vi følgende temperatur innstillinger:

Dag

Rom temperatur

Gulv temperatur

1

7

14

21

28

35

33

33

28,5

25

22

21

33

31,5

34

35

35

30

Figur 4. Temperatur innstillinger i Fiskå Mølle sitt testhus. Temperatur oppgitt i celsius

 

6. Hygiene – bruk et desinfeksjonsmiddel som har dokumenter effekt på de bakteriene og parasittene man prøver å ta knekken på, for eks. Neopredisan.

 

Ved spørsmål ta kontakt med:

Sigurd Norland, Salgsleder

Mob. 982 61 260

Marcus Søyland, Optimerer og Rådgiver kylling

Mob. 988 26 717

Kari Borg, Kraftfôrkonsulent Flisa

Mob. 979 91 710