Nyhet: CraklessEgg - Dette egget reduserer klink

Alle støt mot egget kan gi klink. Med avansert sensorteknologi kan CracklessEgg avdekke svake punkter i produksjonen.

 

Et plommegult egg tar plass på transportbåndet til Lene Mari Skjæret i Braskereidfoss. Det har eggets form og vekt, men er utstyrt med sensorer som kan bli svært verdifulle for eggprodusenten. Når sensorene aktiveres kan bonden lese av målingene direkte på et nettbrett.

 

-Vi hadde en gjennomgang med elektronisk egg for en tid tilbake, som viste at klink oppsto da eggene ble sluppet ned i brettet. Vi fikk justert pakkemaskinen, og har hatt veldig god effekt av det, forteller Skjæret.

 

Etterspørsel: Kundekontakt Frank Arntsen går gjennom anlegget hos eggprodusent Mads Georg Jønnum i Trøndelag.

 

Gratis gjennomgang

CracklessEgg er et elektronisk egg som hjelper eggprodusenten med å avdekke risikoområder for klink, og knekkskader fra ytre påkjenninger ved frakt av egg i eget anlegg. Fra sommeren 2017 tilbyr Fiskå Mølle sine kunder gratis gjennomgang av anlegget. Lene Mari Skjæret har redusert antall klink fra 3,7 prosent til 2 prosent etter justeringer i pakkemaskinen.

-Når vi nå tester på nytt ser vi at alt fungerer som det skal. Skulle det likevel oppstå klinkproblemer på et senere tidspunkt, vil vi teste igjen, sier hun.

 

Det elektroniske egget simulerer et ekte egg i både vekt, størrelse og form. Det er utstyrt med flere sensorer som kan registrere mengde slag, hvor slaget treffer, og styrken på støtet. Målingene blir direkte registrert og loggført digitalt.

 

-Grafisk fremstilling av dataene på nettbrett gjør det lettere å avdekke hvor en finner de svake punktene i systemet, sier Arnulf Fjermedal i Fiskå Mølle.

 

Sensoregg: Det gule egget simulerer eggets størrelse, form og vekt. Sensorer avdekker svake punkter i produksjonen.

 

Sammensatte årsaker

Alle støt mot egget kan gi klink. Fra egget blir lagt til det blir pakket er det flere svake punkter, blant annet ved overganger mellom tverrbånd, eggpakking, vasking ol. Produsenter som sliter med høy klinkprosent kan oppleve bedre produksjonsresultat etter at justeringene er blitt gjort.

 

-Det er imidlertid viktig å ha i tankene at årsakene til klink og knekk kan være sammensatt. Ernæring og miljøfaktorer kan spille inn. Det er derfor viktig å følge med på hønas atferd og fôrforbruk, sier Fjermedal. 

 

Toppverpersortimentet er tilpasset for å gi høna tilstrekkelig med kalsium utover i produksjonsperioden. Er fôrforbruket unormalt lavt/under anbefalingene, kan enkelte høner få i seg for lite kalsium. Fôrskifte kan da være nødvendig, eller kalsiumtillegg i form av skjellsand eller kalkstein.

 

-Ta kontakt med din fôrkonsulent om du er i tvil om årsaker til klink og knekkskader, sier Fjermedal, som er svært glad for å ha egget på plass i Fiskå Mølle.

 

CracklessEgg har vært på Østlandet, er for tiden i Trøndelag før det kommer til Rogaland der det skal ha sin base.

 

-Egget skal være tilgjengelig for alle våre kunder. Det vil i hovedsak være stasjonert på Vestlandet og sendes nordover og til Østlandet ved behov, sier Fjermedal.

 

CracklessEgg kom først på markedet i 2003. Det var en ung kanadisk bonde som sto bak ideen og utviklingen av egget. Han hadde allerede da utviklet en lignende versjon for potetindustrien. I 2010 ble disse to kjøpt opp av selskapet Masitek (aaggrrii), som i dag leverer CraclessEgg, SmartSpud og ProduceQC. Sistnevnte er tilsvarende produkter for potet- og fruktindustrien.

 

Stor effekt av CracklessEgg

Stor effekt av CracklessEgg: Grafen viser utvikling av klink i besetningen til Lene Mari Skjæret. Her ser en tydelig effekt av justeringen i pakkemaskinen.

 

Har du spørsmål? Ta kontakt med:

 

Stig Lasse Voster

Mob: 982 61 277

Epost: stig.voster@fiska.no

 

Kari Borg

Mob: 979 91 710

Epost: kari@flisamolle.no

 

Frank Arntsen

Mob: 995 35 026

Epost: frank.arntsen@fiska.no