Fiberblanding mot grovfôrmangel

Med TopLac Fiber har Fiskå Mølle laget en blanding som reduserer behovet for grovfôr. For melkeprodusent Torben Gilje på Gilja i Gjesdal, har fôret vært redningen fra fjorårets manglende avling og dagens høye halm- og silopriser.


Torben Gilje er midt i morgenstellet i det nye fjøset som han nylig har bygd på familiegården på Gilja. Kvigene er rolige og spiser fra høyet som er igjen etter den svake avlingen i fjor. Selv om han har nytt fjøs, har han valgt manuell fôring og måking. Robotmelking var verdt investeringen. 

– Jeg føler nesten at jeg har fått et nytt liv. Plutselig kan jeg bli med på foreldremøter, lekser og aktiviteter. Tidligere sa barna alltid at pappa er i fjoset. Nå er pappa med.

 

Eneste melkebonden: Melkeprodusent Torben Gilja er den eneste melkebonden i bygda i Gjesdal. Nylig har han investert i nytt fjøs på heimagarden.

 

INVESTERING FOR FLEKSIBILITET

Han har scoret poeng både som pappa og ektemann etter at han bygde det nye fjøset. Med fire barn fra fire til ti år har det vært nok å henge fingrene i for kona Kristin Eiken Gilje, som måtte ta travle ettermiddager på egenhånd. Nå får Torben skryt for å bidra og at de i dag er to om alt som skal følges opp. 

– Vi var lenge i tvil. Skal vi gjøre denne investeringen eller skal vi legge ned? Vi ble enige om at vi enten skulle bygge for å få et mer fleksibelt liv, eller legge ned. For min del var valget enkelt. Det er jo dette jeg vil gjøre. Vi ble enige om å bygge nytt fjøs, mer tilrettelagt for en moderne drift. Men det har vært mange våkenetter underveis. 

Familiegården på Gilja går tre-fire generasjoner tilbake i tid. Tre mindre gårder er slått sammen til én, og Torben er den som har overtatt etter at faren ble skadet og måtte gi seg. Fortsatt kommer han inn i fjøset og hjelper til med stellet. 

– Jeg hjelper der jeg kan, men jeg er ikke like sprek som før. Han er tøff som har investert i landbruket. Jeg gleder meg over det nye fjøset, forteller far Eldor Otto Gilje som er innom under morgenstellet. 

– Ja, jeg må alltid stikke innom litt.

 

Investerte: Med investeringen i gården har Torben Gilja fått mer tid med familien.

 

FIBER I FÔRBLANDINGEN

Torben Gilje er den eneste melkeprodusenten igjen på Gilja. Mens nabogårdene rundt ham la ned melkedriften, bestemte han og familien seg for å fortsette. I dag har han rundt 80 dyr, fordelt på 25 melkekyr og resten ungdyr. Han har en melkekvote på 210.000 liter, men har i fjøset kapasitet til 250.000 liter. 

– Jeg holdt litt igjen i år på grunn av grovfôrmangelen. I år får de mye kraftfôr og må spise tomt for grovfôr av og til, selv om dyrene helst vil ha fôr tilgjengelig hele tiden, sier han. Etter gode innspill fra Leif Malvin Eggebø, rådgiver drøvtygger i Fiskå Mølle, har Gilje denne vinteren testet ut det nye fôret, TopLac Fiber.

Ved grovfôrmangel anbefaler Fiskå Mølle normalt å bruke FiberMix i tillegg til vanlig kraftfôr. Når melkeproduksjonen skal økes, anbefales det protein- og energirike kraftfôret TopLac. Men for de bøndene som har hatt grovfôrmangel, men kun har en kraftfôrsilo, tilbyr fôrprodusenten det nye produktet TopLac Fiber. Dette er en blanding av Toplac og grovfôrerstatter som er blandet før pelletering, og dermed har en stabil sammensetning. 

– TopLac Fiber har redusert behovet for grovfôr. Jeg har fått det levert rett i silo, og dyrene spiser mindre. De har ikke vært løse i magen og tåler dette greit. For min del er det greit å drøfte sånt med Leif Malvin, og jeg stoler på rådene han gir meg. 

– Fordelen med denne blandingen, er at den kan gis i større mengder uten at det går utover magen til dyrene. Hvis de får for mye kraftfôr blir de ofte fete. Med Toplac Fiber unngår vi vanligvis dette problemet, mener Eggebø.

 

God kapasitet: På familiegården på Gilja ligger det nye fjøset til Torben Gilja en melkekvote på 210.000 liter, men fjøset har kapasitet til 250.000 liter.

 

GODE NABOER

Det nye fjøset har vært en suksess for bonden på Gilja. Da han var uheldig og brakk ankelen rett før han skulle rive forskalingen, var det godt å ha gode naboer. 

– Jeg var uheldig på glatta og brakk ankelen ved skolen til barna – og akkurat når jeg skulle i gang med fjøset. Da sendte jeg ut en melding på Facebook og spurte om noen ville hjelpe. Like etter kom 12 mann og satte i gang med rivingsarbeidet. Det viser hvor godt naboskap vi har her oppe. I tillegg er det mange melkeprodusenter i kommunen. Det gjør at vi kan møtes og utveksle erfaringer, sier han. 

Investeringen på over seks millioner kroner har betydd mye for bonden. Han har kjent på det økonomiske presset, samtidig som han vet at det var det som måtte til for å drive videre. 

– Det handler om driftskrav og fleksibilitet. Samtidig som at dyrene nå får løsdrift og går fritt, er livet mitt blitt mer fleksibelt. Fjøset er fremtidsrettet og gir en bedre hverdag for meg og familien, sier Gilje. 

Med robotmelking regulerer kyrne melkingen selv. Fôret kjører Gilje fortsatt inn manuelt, men dras utover og jevnes litt uten at han er avhengig av å gjøre det på et bestemt tidspunkt. Bonden er fortsatt i fjøset morgen og kveld, men slipper å tenke så mye på klokka. Det nye fjøset har også gitt bedre helse for dyrene. 

– Jeg har faktisk ikke hatt dyrlege her siden vi flyttet inn i august i fjor. Fjøset har bedre luft og ventilasjon, noe som viser seg i både trivsel og tilvekst.

 

 

«Det handler om driftskrav og fleksibilitet. Samtidig som at dyrene nå får løsdrift og går fritt, er livet mitt blitt mer fleksibelt.»

 

 

Testet ut nytt fôr: Etter gode innspill fra Leif Malvin Eggebø, rådgiver drøvtygger i Fiskå Mølle, har Torben Gilje denne vinteren testet ut det nye fôret, TopLac Fiber.

 

TopLac Fiber


• En fiberrik kraftfôrblanding som anbefales ved grovfôrmangel for bønder som kun har én kraftfôrsilo
• Protein- og energirikt
• Består av 70 prosent TopLac Nøytral og 30 prosent FiberMix

 

Bestill nå 

Ring 51 74 33 00 - eller en av våre forhandlere/samarbeidspartnere