Derfor samles det inn miljøvederlag for landbruksplasten

Takket være bønder, gartnere og plastimportører som betaler miljøvederlag til Grønt Punkt Norge for plasten de bruker, har Norge et av verdens beste resultater når det gjelder innsamling og miljøvennlig gjenvinning av landbruksplast. Vederlaget går i sin helhet til å sørge for at alle som bruker plast i landbruket kan levere inn sortert landbruksplast gratis til mottak rundt om i landet.

 

Slutt på subsidiert ordning for landbruksplast

Da den nye emballasjeforskriften trådte i kraft 1. januar 2018 omfattet den ikke landbruksplast. Landbruksbransjen ønsker likevel at Plastretur og Grønt Punkt Norge skal drifte returordningen for landbruksplast, under forutsetning av at ordningen er selvbærende. Tidligere har plast fra landbruket vært en likeverdig del av bransjeavtalene for emballasje. I praksis betød det at innsamlingen av landbruksplast var subsidiert av annen plastemballasje fra næringslivet.

 

Utfordrende tider - verre enn forventet

De gode innsamlingsresultatene, og selve ordningen, er nå i tillegg truet av et historisk dårlig marked for gjenvunnet plast. I 2018 stengte Kina, som tidligere tok imot cirka halvparten av verdens plast, grensen for praktisk talt all import av plastavfall til gjenvinning. Det fører til at avsetningskanalene i Europa og verden forøvrig blir overbelastet, og at råvareprisen for gjenvunnet plast har falt dramatisk. Følgene av dette forverret seg utover i 2019.

 

Høyere miljøvederlag

I fjor gikk ordningen med 7,5 millioner i underskudd. Det kan ikke fortsette. I tillegg er markedet i 2019 verre enn først antatt. For å sørge for at Norge fortsatt har god innsamling og materialgjenvinning av plast fra landbruket, må vederlaget økes. 1. januar 2019 økte vederlaget med 21 øre per kg for folie rundballer, plansilo og silobag. Dette var ikke tilstrekkelig for å redde returordningene, og vederlaget økes med ytterligere 87 øre per kg til 2,43 kroner per kg fra 1. juni 2019. Solfangerfolie, fiberduk, innernett og jorddekningsfolie, er dyrere å gjenvinne og ble 1. januar 2019 økt med 2,65 kroner per kg til 4,00 kroner per kg. Denne økes ikke ytterligere fra 1. juni 2019.

 

Konsekvenser for deg som bonde og gartner

Mange aktører har erfart den kritiske markedssituasjonen, og de rekordlave prisene fører også til at alle mottak ikke kan drifte ekstratilbud som henting av landbruksplast. I tillegg har mange mottak fulle lager og manglende mottakskapasitet. Vi ber deg fortsatt å støtte opp om dugnaden og om forståelse for at miljøvederlaget midlertidig må økes i krisetider for å kunne opprettholde innsamlingen.

 

Bedre og renere plast gir lavere miljøvederlag på sikt

Hvit folie gir bedre materialgjenvinning og er også billigere å gjenvinne. Videre kan bonden selv bidra betydelig til å redusere størrelsen på miljøvederlaget ved at mengden fukt/vann og annen forurensing er minst mulig når plasten leveres. Importører av landbruksplast som er medlem i Grønt Punkt Norge står sammen om å ta ansvar for å opprettholde dagens retursystem. Det viktig at du kjøper landbruksplast med miljøvederlag.

 

 

Info fra Grønt Punkt Norge