Riktige tiltak har gitt friske kalver

Bonde Jan Ove Hole har gjort flere tiltak som har bedret tilveksten av kalver. Bruk av Denkacare Vitaladd fra Fiskå Mølle er ett av dem.

 

– Den største effekten på bruken av erstatningen ser jeg de gangene jeg har sluttet med det. Da har jeg fort merket endring i helsa til kalvene, ved at de har fått luftveisinfeksjoner og diaré, sier Jan Ove Hole.

Mange kalver er født med naturlig lavt jerninnhold i blodet og har dermed økt risiko for anemi. Melk fra kua er alltid fattig på jern, og dekker ikke kalvens behov. Helmelk er heller ikke perfekt på flere andre området (mangan, kobolt, vitamin A, D og E). Langvarig og ensidig fôring med helmelk kan derfor etter hvert gi svakere immunforsvar og høyere dødelighet med mindre man balanserer rasjonen. Jamfør gjøkalv-problematikken og anemi i Norge i tidligere tider. Denkacare Vitaladd løser den utfordringen og på gården på Voll er det fast brukt.

 

I januar 2018 tok Hole over gården, som ligger på Voll på Jæren. Her bor han sammen med kona Sunniva Malmin og deres felles barn, Olai (1), og med barna han har delt omsorg for, Malin (6) og Regine (5). Hole flyttet til gården da han var to år, og har alltid visst han ville bli bonde. Også kona har lang bakgrunn på gård, og var avløser store deler av oppveksten i tillegg til at begge foreldrene er oppvokst på gård. Mens Hole har tatt agronomutdanning, er Malmin i gang med det samme studiet i dag. 

– Målet er at dette skal være en familiegård og at vi skal leve av det. Med stort og smått har vi rundt 350 kalver, kyr og okser og hvert år fødes det 130 kalver på gården, forteller Malmin. Årlig produseres det om lag 730.000 liter melk. Faren til Hole leier kyllinghuset på gården, så like bortenfor kyrne bor det 40.000 kyllinger.

 

Bonde bruker Denkacare vitaladd fra Fiskå Mølle

Anbefaler: Bode Jan Ove Hole og kona Sunniva Malmin merker god effekt av Denkacare Vitaladd til sine kalver.

FLERE TILTAK FOR BEDRE TILVEKST

Hole har gitt kalvene helmjølktilsetningen i tre år og er veldig fornøyd med resultatene. – Det er jo dette vi skal leve av, så det er klart at alle tiltak som er med på å bedre kalvenes helse er noe vi tester. Jeg er alltid åpen for å prøve noe nytt og før vi begynte med pulveret var det mye mer ustabilt, sier bonden. Han anbefaler andre bønder å prøve pulveret og bruker det selv i alle fôringer i hele melkefôringsprosessen, fra fødsel til avvenning. Hole har også flyttet kalvene fra fjøset for å redusere smittepress.

– Før hadde vi kalvene i fjøset sammen med melkekyrne og der var det et mye fuktigere miljø. Nå har vi dem separat i et gammelt hønsehus hvor det er bedre miljø og ventilasjonssystem. Jeg tror også at kalvenes helse blir bedre ved at vi har kalveboksene innendørs, sier Hole.

 

JERN, VITAMIN OG MIKROMINERAL

Denkacare Vitaladd har høyt innhold av jern, vitamin og mikromineral, og 5-10 gram per liter melk er nok til å holde kalven sunn. Bonde Jan Ove Hole har gjort flere tiltak som har bedret tilveksten av kalver. Bruk av Denkacare Vitaladd fra Fiskå Mølle er ett av dem.


RIKTIGE TILTAK HAR GITT FRISKE KALVER

Leif Malvin Eggebø, rådgiver drøvtygger i Fiskå Mølle, forteller at det er mange fordeler ved å bruke pulveret, og at det er enkelt å tilføre det til melka. – Den enkleste måten å gjøre det på er å blande ut litt av pulveret i en bøtte først med litt melk, og så helle blandingen over i resten av melken. Kalvene får sterkere immunforsvar, blankere pels og mørkere snute, og bonden får mer vitale kalver, bedre tilvekst og lavere dødelighet blant kalvene sine, forteller han.

Eggebø forteller at de i Fiskå Mølle har stor tro på at dette produktet vil bidra til bedre kalvehelse.

– Jeg tror at flere vil kunne hatt god effekt av å prøve det. Produktet selges i spann på fem kilo, og holder da til 500-1000 liter melk med anbefalt dosering, forteller Eggebø.

 

Denkacare Vitaladd

Klar til bruk: Bland ut litt av pulveret i en bøtte først med litt melk, og så heller du blandingen over i resten av melken.

 

MED DENKACARE VITALADD FÅR DU

  • sterkere immunforsvar
  • lavere dødelighet
  • blankere pels og mørkere snute
  • mer vitale kalver
  • bedre tilvekst