Foreldredyr

Konsentrert startfôr til oppalsdyr. Brukes fra dag 0-21 eller etter avtale.

Startfôr til oppalsdyr. Brukes fra dag 22-35.

Vekstfôr til oppalsdyr. Brukes fra dag 36-105.

Startfôr til avl. Overgangsfôr frem mot verping kan brukes i slutten av oppalsperioden fra dag 106 frem til 5% verping.

Fullfôr til broilermødre av alder 22-35 uker. 

Fullfôr til broilermødre av alder 35 uker til slakting.

Til separat fôring av haner i rugeeggproduksjon