Melkeerstatning

Denkamilk Lammedrikk

Vår premium mjølkeerstatning til lam og kje. Basert på mysepulver og andre konsenrerte meieriprodukt, og har eit høgt innhald av råprotein og råfett (h.h.v. 22% og 22%). Som ferdig blanda drikke held den seg homogen i inntil 24 timar. Stabil resept frå år til år og mange års erfaringar til norske lam og kje gjer at vi veit at produktet er blant dei aller beste i marknaden.