Sau

Toplac sau

Ekstremt konsentrert kraftfôr for ekstra høg mjølkeyting og lammetilvekst. Perfekt til holdige sauer med 1-3 veker innefôringstid etter lamming. Tilbydast i 1. halvår.

105
FEm/100kg
146
AAT20 gram pr kg TS
+22
PBV20 gram pr kg TS
FEm/100kg
AAT20 gram pr kg TS
PBV20 gram pr kg TS

Sauefôr

Kvalitetsfôr til lammetida som gir god mjølkeyting kombinert med gode magar og godt opptak av kraftfôr. Høgt innhald av E-vitamin innfrir behovet etter lamming. Tilbydast i 1. halvår

95
FEm/100kg
128
AAT20 gram pr kg TS
+17
PBV20 gram pr kg TS
FEm/100kg
AAT20 gram pr kg TS
PBV20 gram pr kg TS

Sau/Lam appetitt

Fiber- og proteinrikt "all-round" kraftfôr til alle sesongar. Fungerer også svært godt i kraftfôrautomatar.
Etter nyttår aukast protein-og energiinnhaldet og tilpassast lamminga. Er då ideelt både til kopplam, samt til appetittfôring av søyer i lammetida. 
Til hausten seinkast protein- og stivelsesinnhaldet eit par hakk og blir då perfekt også til appetittfôring av slaktelam for høg tilvekst. 

95/92
FEm/100kg
117/110
AAT20 gram pr kg TS
+25
PBV20 gram pr kg TS
FEm/100kg
AAT20 gram pr kg TS
PBV20 gram pr kg TS

Sauefôr Drektig

Vitamin- og mineralrikt kraftfôr frå paring til lamming. 3-5 hekto pr dag dekker behovet for mineral- og vitamin, og ein slepp då å gje anna tilskotsfôr utanom dette kraftfôret. Svært høgt innhald av E-vitamin (650 mg/kg). 

95
FEm/100kg
104
AAT20 gram pr kg TS
+11
PBV20 gram pr kg TS
FEm/100kg
AAT20 gram pr kg TS
PBV20 gram pr kg TS

Fibermix

Fiberrikt kraftfôr med nøytral PBV, mest aktuell til sau ved grovfôrmangel. Inneheld maxammonhavre, kveitekli, roesnitter og melasse. Fullt vitaminisert og mineralisert med moderat koparinnhald tilpassa sau langs norskekysten. Høgaktuell ved grovfôrmangel.

87-88
FEm per 100 kg
91
AAT20 gram pr kg TS
+29
PBV20 gram pr kg TS
FEm per 100 kg
AAT20 gram pr kg TS
PBV20 gram pr kg TS