Melkeerstatning

Denkamilk Kalvedrikk

Denkamilk Kalvedrikk er vår storselgar gjennom mange år. Er basert på mjølkepulver frå TINE. Inneheld no både skummamelk- og mysepulver.
Kjemisk innhald: 22,5% råprotein og 17% råfett. Veleigna til bøttefôring og elektroniske kalvefôringsautomater.

Denkamilk Royal 40

Vår premium mjølkeerstatning til kalv. Inneheld heile 40% skummamjølkpulver frå TINE som saman med mysepulver sikrar høgare fordøyelegheit av proteinet og dermed raskare tilvekst. Inneheld 22% råprotein og 18% råfett. Som ferdig blanda drikke held den seg homogen i 6-8 timar utan omrøring.