Melkeku

TopLac®

Ved sterk fokus på høg mjølkeyting (8.000-12.000 kg/år), høg protein- og fett-% i mjølka og god fruktbarheit. Til appetittfôring av grovfôr ved middels utviklingstrinn. Gir også svært god respons på kjemisk innhald i geitemjølk, samt høgare mjølkeyting.

7,76
NEL20 MJ pr kg TS
141
AAT20 gram pr kg TS
+16
PBV20 gram pr kg TS
NEL20 MJ pr kg TS
AAT20 gram pr kg TS
PBV20 gram pr kg TS

Som for Fiskå TopLac® Nøytral, men med negativ PBV passar den godt til appetittfôring av proteinrikt, tidleg hausta grovfôr av høg kvalitet.

7,56
NEL20 MJ pr kg TS
132
AAT20 gram pr kg TS
-17
PBV20 gram pr kg TS
NEL20 MJ pr kg TS
AAT20 gram pr kg TS
PBV20 gram pr kg TS

Som for Fiskå TopLac® Nøytral, men med positiv PBV passar den godt til appetittfôring av svakt gjødsla grovfôr, eller grovfôr på eit seinare utviklingstrinn, eller mykje halm i rasjonen.

7,81
NEL20 MJ pr kg TS
139
AAT20 gram pr kg TS
+46
PBV20 gram pr kg TS
NEL20 MJ pr kg TS
AAT20 gram pr kg TS
PBV20 gram pr kg TS

Er ein miks av TopLac Nøytral (70%) og FiberMix (30%). Er spesielt aktuell i år med grovfôrmangel og der kyrne berre har 1 kraftfôrsilo. Doseringen av kraftfôr kan aukast med typisk 30%, men likevel avhengig av fiberinnhaldet i grovfôret.

7,34
NEL20 MJ pr kg TS
123
AAT20 gram pr kg TS
+24
PBV20 gram pr kg TS
NEL20 MJ pr kg TS
AAT20 gram pr kg TS
PBV20 gram pr kg TS

Melketopp

Til topplaktasjonen ved middels mjølkeyting pr årsku. Til 1. slåtts grovfôr ved middels utviklingstrinn. Verkar ofte positivt på protein-% i mjølka, samt på fruktbarheita.

7,07
NEL20 MJ pr kg TS
123
AAT20 gram pr kg TS
+11
PBV20 gram pr kg TS
NEL20 MJ pr kg TS
AAT20 gram pr kg TS
PBV20 gram pr kg TS

Som forrige, men med negativ PBV. Kraftfôret passar godt til tidleg hausta eller sterkt gjødsla grovfôr. Seinkar urea i mjølka samanlikna med Melketopp Nøytral.

7,23
NEL20 MJ pr kg TS
123
AAT20 gram pr kg TS
-14
PBV20 gram pr kg TS
NEL20 MJ pr kg TS
AAT20 gram pr kg TS
PBV20 gram pr kg TS

Basert på Melketopp Standard, men gir meir mjølk og høgare fett-% mjølka. Den er meir konsentrert med endå meir bypass stivelse og energi, samt meir AAT20. Er tillegg tilsett Acid Buf som stabiliserer pH i vomma. Med nøytral PBV passar kraftfôret til grovfôr med middels utviklingstrinn.

7,47
NEL20 MJ pr kg TS
132
AAT20 gram pr kg TS
+11
PBV20 gram pr kg TS
NEL20 MJ pr kg TS
AAT20 gram pr kg TS
PBV20 gram pr kg TS

Som forrige, men med positiv PBV. Til 1. slåtts grovfôr ved seint utviklingstrinn eller ved mykje halm i rasjonen.

7,38
NEL20 MJ pr kg TS
129
AAT20 gram pr kg TS
+44
PBV20 gram pr kg TS
NEL20 MJ pr kg TS
AAT20 gram pr kg TS
PBV20 gram pr kg TS

Fibermix

Gir betre vomfunksjon ved fiberfattig grovfôr. Inneheld maxammonhavre, kveitekli, roesnitter og melasse. Fullt vitaminisert og mineralisert, moderat koparinnhald tilpassa sau. Høgaktuell ved grovfôrmangel.

6,13
NEL20 MJ pr kg TS
86
AAT20 gram pr kg TS
+31
PBV20 gram pr kg TS
NEL20 MJ pr kg TS
AAT20 gram pr kg TS
PBV20 gram pr kg TS

Smørbukk ™

Fiber- og fettrik spesialblanding for høg fett-% kombinert med moderat mjølkeyting. Aktuell også ved grovfôrmangel. Med positiv PBV passar den godt til appetittfôring av proteinfattig grovfôr. PBV20 tilpassast beitesesongen og seinkast til 0 gram pr kg tørrstoff ca 10. mai. 

7,09
NEL20 MJ pr kg TS
112
AAT20 gram pr kg TS
+12
PBV20 gram pr kg TS
NEL20 MJ pr kg TS
AAT20 gram pr kg TS
PBV20 gram pr kg TS

Fiskå Nor500

Rimeleg kraftfôr, aktuell i grunnmixen til mjølkekyr (1-4 kg pr dag). Er også høgaktuell til kviger, og er svært gunstig til framfôring av slakteoksar opp til ca 4 kg pr dag. Aktuell også til mellomkalv. Til grovfôr med middels kvalitet.

6,95
NEL20 MJ pr kg TS
123
AAT20 gram pr kg TS
+18
PBV20 gram pr kg TS
NEL20 MJ pr kg TS
AAT20 gram pr kg TS
PBV20 gram pr kg TS

Maxammon bygg

Maxammonbehandla, valsa norsk bygg. Er eit basisk fôrmiddel med nøytral PBV20. Fungerer perfekt i fullfôret til mjølkeku i doser på 4-6 kg pr ku pr dag, som er vårt tilrådde nivå. Lågare dose kan gje for liten respons (pH-effekt i vom), høgare dose kan gje for mykje stivelse i rasjonen. Ved optimal dosering melder mange at gjødselkonsistensen blir fastare, og at responsen er ein kombinasjon av auka fett- og protein-% i mjølka, evt. også auka mjølkeyting. Kan også gjeast i kraftfôrautomatar frå eigen bulksilo.

6,99
NEL20 MJ pr kg TS
107
AAT20 gram pr kg TS
+12
PBV20 gram pr kg TS
NEL20 MJ pr kg TS
AAT20 gram pr kg TS
PBV20 gram pr kg TS

Maxammonhavre

Maxammonbehandla, valsa norsk havre. Eit basisk fôrmiddel med positiv PBV. Høgaktuell som rimelig grovfôrerstattar til alle drøvtyggarar. Blandast i fullfôr evt. strø på surfôret. Gir fastare gjødselkonsistens og fungerer godt i svært store mengder gitt at grovfôret har god struktur.

6,54
NEL20 MJ pr kg TS
87
AAT20 gram pr kg TS
+37
PBV20 gram pr kg TS
NEL20 MJ pr kg TS
AAT20 gram pr kg TS
PBV20 gram pr kg TS

Roetopp

Fiberrikt kraftfôr basert på roesnittar (betepulp), melasse og salt, samt litt fett. Har ekstra negativ PBV, og er mest aktuell i kombinasjon med anna kraftfôr. Seinkar urea i mjølk/blod, og betrar gjødselkonsistens og vomfunksjon ved fibermangel.

6,83
NEL20 MJ pr kg TS
95
AAT20 gram pr kg TS
-64
PBV20 gram pr kg TS
NEL20 MJ pr kg TS
AAT20 gram pr kg TS
PBV20 gram pr kg TS

Roebygg 1:1

Granulert spesialprodukt til fullfôrblandarar (grunnmix). Tilfører rasjonen både betefiber og stivelse, og blandar seg betre med med tørt grovfôr enn pelletert vare. Inneheld roesnittar og bygg i forholdet 1:1, og er tilsett melasse, salt og litt fett.

6,85
NEL20 MJ pr kg TS
106
AAT20 gram pr kg TS
-61
PBV20 gram pr kg TS
NEL20 MJ pr kg TS
AAT20 gram pr kg TS
PBV20 gram pr kg TS

Byggrøpp

Bygg tilsett melasse og std. dosering vitamin/mineral. Aktuell til mjølkeku i små porsjonar for å seinke urea i blod/mjølk i kombinasjon med anna kraftfôr, samt med fiberrikt grovfôr gitt etter appetitt.

6,95
NEL20 MJ pr kg TS
103
AAT20 gram pr kg TS
-43
PBV20 gram pr kg TS
NEL20 MJ pr kg TS
AAT20 gram pr kg TS
PBV20 gram pr kg TS

Proteintilskudd

Aktuelt som del av rasjonen til gjeldkyr med høyt innhold av halm/seint slått gras. 300-600 gram pr dag øker da råmelkskvaliteten. 

7,89
NEL20 MJ pr kg TS
188
AAT20 gram pr kg TS
+194
PBV20 gram pr kg TS
NEL20 MJ pr kg TS
AAT20 gram pr kg TS
PBV20 gram pr kg TS

Lusernemjøl

Fiberrik vare med nøytral PBV, svært god smak. Perfekt ved grovfôrmangel til mjølkekyr (3-4 kg per dag) samt oksar og ammeku.

Blandast i fullfôret eller strøast på fôrbrettet.

4,78
NEL20, MJ per kg TS
+12
PBV20, gram per kilo TS
465
NDF, gram per kilo TS
NEL20, MJ per kg TS
PBV20, gram per kilo TS
NDF, gram per kilo TS

Lusernetopp

Fiberrik pelletert vare med nøytral PBV, svært god smak.

⅔ er lusernemjøl, resten havre, kveitekli, veg.fett, melasse og litt salt.

Fungerer godt i automatiske fôringsanlegg.

5,80
NEL20, MJ per kg TS
+8
PBV20, gram per kg TS
390
NDF, gram per kg TS
NEL20, MJ per kg TS
PBV20, gram per kg TS
NDF, gram per kg TS