Plantevern

Vi har et stort utvalg av plantevernmidler. Samarbeidet med Norgesfôr sikrer god tilgjengelighet over hele landet.


For mer informasjon er håndboken i plantekultur er et enormt hjelpemiddel i den daglige driften til alle planteprodusenter, enten det er fôrgras eller grønnsaker. Riktig bruk av produktene gir en effektiv produksjon. Kontakt din forhandler for priser

Håndboken finner du her

 

 

For spørsmål, ta kontakt

Sigurd Nordland


Mobil: 982 61 260

E-post: sigurd.norland@fiska.no

 Kontakt din forhandler for priser