Utvalg og kompetanse

Vi gjør langt mer enn å bare selge såvarer. Løpende samarbeid med fagmiljø som NIBIO og Norsk landbruksrådgiving gjør at du hvert år kan får tilgang på et oppdatert sortiment tilpasset forholdene i ulike regioner. Det gir deg også tilgang på unik kompetanse hos våre rådgivere. Det er kort vei til gode råd.

Bla i katalogen her: