Gode avlinger med riktige valg

Fiskå Mølle har samarbeidsavtale med Strand Unikorn gjeldene salg av norskprodusert såkorn. Avtalen og det langvarige samarbeidet sikrer Fiskå Mølle og våre kunder tilgang til norskprodusert såkorn tilpasset norske klimatiske forhold.

I tillegg til Strand Unikorn som vår hovedleverandør på såkorn er vi gjennom DLA medlemskapet og Nordic Seed sikret tilgang på import-såkorn fra de skandinaviske landene de årene vi ikke klarer fremskaffe nok Norsk såkorn. 

Gode avlinger på kornåkeren starter med såkornet. Riktig såmengde er en av mange faktorer som bidrar til økt lønnsomhet for kornprodusentene.

Dette kan du lese om i Vårkorn 2020: Last ned Vårkorn 2019-2020

Kontakt din forhandler for såkorntilgang og priser