På jakt etter matchvekta

Johannes Soppeland har full kontroll på hvor mye smågrisen vokser fra avvenning til salg. Vekta er et viktig hjelpemiddel. – Veiing kan fange opp problemer og er et viktig ledd i produksjonen, sier han.

 

Små grynt fyller rommet idet 13 smågris kommer løpende bortover fjøset. Med Johannes Soppeland hakk i hæl stopper ferden ved ei lita grind. Her blir grisungene stående på vekta som er nedfelt i gulvet. Bonden ser på den digitale måleren. 140,5 kilo. Veldig bra, konstaterer han.

 

På vekta: Her i Årdal må alle smågris innom vekta ved avvenning og salg.

 

 

Bedre kontroll med smågrisregistrering

Vi har kjørt Ryfylkeveien fra Tau og stoppet ved nummer 5155 i Årdal i Ryfylke. Her driver Johannes Soppeland smågrisproduksjon på fulltid.

I ett år har bonden veid samtlige grisekull ved både avvenning og salg. Han får dyrene på vekta, leser av og noterer tallet. Senere registreres resultatet i Ingris.

Det er veldig enkelt. Jeg bruker kun et par minutter per kull, så det tar ikke veldig mye tid. Gevinsten ved dokumentert tilvekst er absolutt verdt det ettersom jeg får verdifull innsikt i produksjonsresultatene, sier Soppeland.

 

  

Smågrisregistrering: Johannes Soppeland noterer gjennomsnittsvekta for alle kull ved avvenning og salg. Slik har han kontroll på tilveksten.

 

Ønsker flere på vekta

Ifølge Norsvins Ingris-statistikk tar mange svineprodusenter utgangspunkt i et estimert gjennomsnitt ved avvenning og veier først dyra ved salg. Men uten nøyaktig avvenningsvekt, kan det være vanskelig å iverksette tiltak tidlig i produksjonsløpet.

-Du ser deg litt blind på størrelsen når du går oppi grisene hver dag. Om du da veier og ser at gjennomsnittsvekta bare er seks kilo ved avvenning, vet du at problemet ligger i fødeavdelingen. Da kan du sette inn tiltak for å øke tilveksten her, sier Soppeland.

Fiskå Mølle håper flere smågrisprodusenter vil gjøre som ham.

-Bønder vil ha mye igjen for å måle avvenningsvekten. Da er det også lettere å gi gode råd for å effektivisere driften, sier Elisabeth Hodne Neverli, produktkonsulent for svin i Fiskå Mølle.

 

 

Sorterer purkemødre: Rekrutteringspurker blir øremerket ved veiing.

 

Høyere tilvekst med Pluss-fôr

Når vekta er notert ledes dyrene inn i smågrisavdelingen. Her venter 35 dager med Opti Vital Pluss, et konsentrert fôr med høyt protein- og aminosyrenivå. Restløsanlegget fra tyske Weda sørger for nøyaktig fôrmengde, 13 ganger i døgnet.

Forrige pulje hadde en snittvekt på 10,5 kilo ved avvenning og 37 kilo ved salg. Det ga en gjennomsnittlig daglig tilvekst på 750 gram i løpet av 35 dager. -Det er ekstremt gode resultater, sier Soppeland.

I fjor høst tok smågrisprodusenten fra Årdal i bruk Pluss-fôr.

-Det er i nøyaktig slike tilfeller man har mye igjen for å veie. Ved overgang til nytt fôr kan man enkelt se effekten av det, om de ekstra kronene for Pluss-fôr er verdt å betale. I mitt tilfelle har det vært en lønnsom investering, det hadde jeg ikke visst uten vekta, forklarer Soppeland.

 

Friske og fine: - Grisene vokser bedre og har god helse med Opti Vital Pluss, sier Johannes Soppeland, som kan vise til en gjennomsnittlig daglig tilvekst på 750 gram ved forrige innsett.

 

Inspirerende

Johannes Soppeland har ikke hatt problemer i fjøset etter at han begynte med smågrisregistrering i fjor, og finner motivasjon i veiingen.

-Det er inspirerende å følge med på vekta når ting går bra. Ved problemer er det mindre inspirerende, men desto viktigere fordi det gir en pekepinn på hvor det har gått galt, sier han.

 

 

Målrett din produksjon

Veiing av smågris gir et nøyaktig svar på hvor god tilveksten er. Da vet du med sikkerhet om fôringen er tilfredsstillende (fôrtype, antall fôringer, fôrkurver, osv.)

Sammenlignet med å estimere avvenningsvekt har du kontroll på hva som fungerer og ikke. Slik oppnår du raskt ønsket resultat og inntjeningen øker.

Dine målinger og kunnskap er uvurderlig for oss. Derfor ønsker vi å inngå et samarbeid, hvor vi betaler halve kostnaden av vekta mot et innblikk i tallene på tilveksten av din smågris.

 

Vi sponser 50 % av innveiingsutstyret. Verdi 16 125,-

Ta kontakt med Eirik Ur Tlf: 51 74 33 27