Tid for gjødsel

Hvordan valutakurs og markedskrefter påvirker gjødselprisene - og hva som er riktig tidspunkt for innkjøp.

 

Leverandører

Gjødselåret begynner 1.juli og går frem til 30.juni året etter. Hvert år forhandler vi ny avtale med Yara som er Fiskå sin hovedleverandør på Fullgjødsel. I 2015 vil Fiskå ha et volum på 55.000 tonn og Yara står for 75 % av denne tonnasjen. Resterende kjøpes fra Nederland, Polen, Litauen og Russland.

 

 

Riktig tidspunkt

Det er flere faktorer som påvirker våre innkjøpspriser. Hvilket tidspunkt som passer for deg på ditt gårdsbruk avhenger av din likviditet, lagerplass og driftsopplegg. Det vil i de aller fleste tilfeller være gunstig å kjøpe tidlig i sesongen.

 

Vi som leverandører ønsker å komme i gang med salg og utlevering og vil prøve det vi kan for å få en jevn flyt av utlevering av varer. Når våren er på sitt travleste (april-mai) vil du ikke få de beste tilbudene, da er det tilgang og leveringshastighet som er avgjørende.

 

Hva er da tidlig sesong og er det bare en mulighet per gjødselår?

  • Tidlig høst (august/september)
  • Mot slutten av året (november)
  • Tidlig vår (februar/mars.)

 

For ren nitrogenvare anbefaler vi å dele innkjøpet til vårgjødsling og overgjødsling (februar-mars og juli-august)

 

 

Oddbjørn Lobekk er fagsjef for plantekultur hos Fikså Mølle, han har en tett dialog med Yara under de årlige forhandlingene.

 

Tilbud og etterspørsel

Sist men ikke minst er det produksjonskapasitet (tilbud/etterspørsel.) Gjødselleverandørene setter aldri ned prisene ved tilfredsstillende eller høy etterspørsel, da opprettholdes eller økes de. Balansen i produksjonskapasitet er relativt god, men i tider med høy etterspørsel vil kapasiteten være for liten.  Dersom vi ser på utvikling av gjødselpriser og inntjening hos gjødselleverandørene de siste årene, kunne vi som kjøpere ønsket ny produksjonskapasitet velkommen. Det hadde ført til et høyere tilbud og prisene ville gått ned.

 

Lagerhallen på Forus fylles og tømmes med gjødsel iløpet av året. Tidspunkt man kjøper på er som oftest avgjørende for prisen.

 

 Sterk konkurranse

I Norge har vi sterk konkurranse på salg av gjødsel. Alle aktører har som målsetting å øke markedsandelen sin. Dette fører til at du som kunde nyter godt av konkurransen. Min oppfordring vil derfor være å kjøpe på riktig tidspunkt utfra din situasjon og innhente priser fra de aktørene som er naturlig for deg å handle med.