Valg av riktig frøblanding

Hvilken frøblanding du skal så på din gård avhenger av flere faktorer.

Hvilken jordtype har du, hvordan er klimaet, hva skal graset brukes til, hvilke krav har du til avlingsmengde og hvilken kvalitet ønsker du på surfôret? Fiskå Mølle har frø til alle formål. Vi har frøblandinger som er hardføre, frøblandinger til varig eng med og uten raigras, frøblandinger som passer til beite, flerårig raigras som renfrø og flerårig raigras i blandinger. 1. og 2.-årig raigras. Erter i kombinasjon med frø og eventuelt såkorn. Hvilken strategi passer best for deg?

Varig eng med god overvintring, god avlingsmengde og topp kvalitet er et mål for de fleste, men vi vet av forsøk og erfaring at avlingen reduseres etter 2-3 år. Derfor er det viktig å ha en plan på hvor mye av arealet som skal fornyes og ta en vurdering på hva som bør vedlikeholdssåes. På de neste sidene har vi vært hos to av våre dyktige bønder som forteller hvordan de gjør det. Lenger ut i magasinet finner du årets såvarekatalog for Sør-Norge.

     

«Med bevisst strategi oppnår jeg god avling og får et næringsrikt fôr med høy fôrenhetskonsentrasjon.»

-Henning Ødegård

Raigras best på Vigrestad

Vi ligger godt an etter to milde vintre. Jeg har tjuvstartet litt allerede, sier Henning Ødegård.

I slutten av februar skjærer engene på Vigrestad allerede i grønt, og bonden klør etter å sette seg i sin John Deere 6930 med en østerisk Einbøck 9m på slep. Han drifter 1100 mål dyrket mark i Halleland samdrift, og skal pløye og så rundt 20 prosent av dem i løpet av våren.

Det er viktig å være tidlig ute. I løpet av mars er jeg i gang, sier bonden, som har 780 tonn melk i kvote og 1400 slaktegris.

Fornyings- og reparasjonsstrategien er klar. Han driver et 4-5 årig omløp og pløyer 20-25 prosent av jorda på gården hvert år. Etter pløying sår han raigrasblanding NR 19. Han vurderer avlingsmengde og overvintring, men setter stort sett i gang med reparasjonssåing tredje året. Da går han over til raigrasblanding NR 23. Han har tre slåtter, slår ned og tørker i 1-2 dager, raker sammen og snitter.

- Med dette opplegget oppnår jeg god avling og får et næringsrikt fôr med høy fôrenhetskonsentrasjon, sier Ødegård.

 

 

Raigras gir best resultater

Avlingene ble hardt ramma av kuldebølgen som traff Jæren for noen år siden. Ødegård prøvde da med en timoteibasert blanding, men til tross for dårligere overvintring står han fast ved raigraset.

Timoteifôret ga mindre avlinger og var mindre næringsrikt. Raigras gir store gode avlinger og mer melk, sier bonden.

Ødegård drifter også en gård på Skjæret på Høg-Jæren, 250 meter over havet. Dette grovfôret går til ungdyr, og her brukes en annen strategi. Han sår med timoteiblanding NR 12 og tar to slåtter.

Denne blandingen har vært god og stabil. NR 12 er mer vinterherdig og har gitt gode resultater på Høg-Jæren.

 

Gjødsel med svovel

Til vårgjødsling bruker han Fullgjødsel® 25-2-6 kombinert med husdyrgjødsel. Til 2. og 3. slåtten brukes OPTI-NS 27-0-0 (4S).

Jeg har tro på å bruke svovel i alle typer gjødsel og ser at det har effekt, sier Ødegård.

 

«NR 12 gjør at graset står bedre over en hard vinter. Jeg forlenger levetiden og hever kvaliteten ved å så i raigras etter tre-fire år. Det gir et veldig bra sluttprodukt»-Trond Kristian Refve

Sikker strategi på Reve

På Reve i Klepp er storfe- og svinebonde Trond Kristian Refve ute og vurderer overvintringen før sesongen.

Her står graset godt fra i fjor. Slipper vi unna tørrfrosten nå er det ikke nødvendig med isåing her i vår, konstaterer han om det fem år gamle graset som klarer et år til.

Bonden har kjørt samme strategi i 10 år. Han driver et 5-6 årig omløp med tre slåtter hvert år. Etter pløying sår han med timoteiblanding NR 12. Tredje året vurderes behovet for vedlike og reparasjonssåing . Er avlingene gode, venter han med vedlikehold til fjerde året. Da går han over til raigrasblanding NR 23. Dette gjør at gården består av rundt 60 prosent  timoteiblanding og 40 prosent flerårig raigras.

NR 12 gjør at graset står bedre over en hard vinter. Jeg forlenger levetiden og hever kvaliteten ved å så i raigras etter tre-fire år. Det gir et veldig bra sluttprodukt, sier Refve.

 

 

Enga har klart seg bra gjennom denne vinteren kan Refve fastslå til fagsjef for plantekultur Oddbjørn Lobekk.

Enga har klart seg bra gjennom denne vinteren kan Refve fastslå til fagsjef for plantekultur Oddbjørn Lobekk.

 

Mindre sårbar med blanding

Målet er gode avlinger og næringsrikt fôr. Timotei gir fôret god smak og struktur. NR 12 gjør ham mindre sårbar overfor frost og kulde.

Hadde jeg sådd raigras første året ville det fort tatt overhånd, da timotei lett lar seg utkonkurrere. Da sprengkulden traff oss for noen år siden så jeg hvor katastrofalt det kunne blitt om jeg kun hadde brukt raigras. Derfor bruker jeg denne strategien, som fungerer veldig bra, sier Refve. På gården produseres det også høy for salg, NR 12 egner seg godt som høyblanding.

 

 

Det er viktig å se på hvordan det står til med røttene når man skal vurdere tilstanden på enga, sier Refve.