Varig eng

Hvilken frøblanding som er rett til din eng eller ditt beite, avhenger av flere faktorer. Dette er de tre mest populære sortene til Sør-Norge.

 

Se her for fullt sortiment, eller ta kontakt med vår fagperson dersom du er usikker:

Plantekulturansvarlig Oddbjørn Lobekk

Mob: 982 61 255  |  Epost: olobekk@fiska.no


 

 

NR 12

 

 

Surfôr, beite og høy. En god blanding uten kløver. Består av yterike sorter og brukes mye på Sør-Vestlandet, bl.a. til høy og høyensilage. Innslag av engrapp fyller ut engbunnen og gjør blandingen også godt egnet til beiting.

 

NR 15

Surfôr (evt. beite). En interessant blanding med bl.a. en mindre andel kløver og flerårig raigras. Tilpasset de klimatisk bedre strøk i Sør-Norge og langs kysten. Andelen raigras gir god gjenvekstevne, hever kvaliteten og bedrer smakligheten på fôret uten at det dominerer.

 

NR 25

Surfôr. En spesialblanding som ligner frøblanding nr. 15,
men er uten kløver. Brukes mye på Sør-Vestlandet, men går ellers godt i de klimatisk bedre strøk i Sør-Norge og langs kysten. Gir store avlinger.

 

Kontakt din nærmeste forhandler for gode priser
Kontakt en av våre forhandlere