Invitasjon til kornmøte hos Fiskå Mølle

Torsdag 23. februar kl.19:00 Fiskå Mølle Forus.

 

Fiskå Mølle har gleden av å invitere deg til fagmøte korn og et varmt måltid mat på Fiskå Mølle Forus sine lokaler torsdag 23. februar klokken 19:00.

 

Kornhøsten 2016 startet vi opp igjen kornmottak på Forus. Vi ønsker å arrangere møte for dere som kornprodusenter og potensielle kornprodusenter. Håper programmet kan være til inspirasjon for sesongen 2017.

 

 

Program:

 

18:30 – 19:00              Mingling og kaffi

 

19:00 – 19:30              Velkommen og presentasjon av Fiskå Mølle

                                    Plantekultur (gjødsel og såkorn)

                                   v/ Oddbjørn Lobekk, plantekultursjef, Fiskå Mølle

 

19:30 – 20:10              Gjødselstrategiar/ gjødsling av bygg

                                   v/ Bernt Hoel, Agronom Yara Norge

 

20:20 – 20:50             Sprøytestrategi i min kornåker

                                   v/ Arne Vagle, Rådgiver korn, NLR Rogaland

 

20:50 – 21:00              Tresking, suksesskreterier for godt resultat

                                    v/ Svein Herredsvela, Herredsvela maskin

 

21:00 – 21:20              Avregningsystemet Sitos

                                    Gjennomgang av kornguiden

 

21:20 -                        Mat, drøs og avslutning

 

 

Meld deg på

På grunn av servering av mat setter vi stor pris på om du sender en e-mail (eller ringer) om hvor mange som kommer i ditt følge. Innen onsdag 22.februar

 

Fiskå Mølle 51 74 33 00 eller post@fiska.no

Oddbjørn Lobekk: olobekk@fiska.no

 

Vi ser fram til et hyggelig møte. Ta med ektefelle/samboer og en nabo og kom!

 

 

Bernt Hoel i Yara Norge

Bernt Hoel jobber i Yara Norge sitt agronomteam. Bernt har tidligere jobbet i NIBIO sin forskningsavdeling på Apelsvoll og er ekspert på korn. Han har skrevet en doktorgrad om vurdering av metoder for bestemmelse av nitrogenstatus i høsthvete, og har senere arbeidet mye med korngjødsling og hvetekvalitet.