Moderat eggvekt

Nøkkelen til god befjæring, lav klinkandel og godt økonomisk utbytte

 

Den beste måten å oppnå høy total eggmasse pr innsatt høne er å oppnå høy verpeprosent og moderat eggvekt. Med riktig fôring kan du legge forholdene til rette og sikre et godt økonomisk resultat.

 

Høy eggmasse pr. innsatt høne er avgjørende for en effektiv eggproduksjon. Erfaringer fra praksis og forsøk viser at du får høy total eggmasse når du legger forholdene til rette for høy verpeprosent og moderat eggvekt. 

 

Moderate eggvekter etter 50 ukers alder vil gi et bedre totalresultat fordi høna ikke sliter seg helt ut og fordi den legger mange egg med tykkere skall.

 

Moderat eggvekt

 

Eggproduksjonen

Ei høne har 24-28 timers produksjonssyklus (avhengig av rase og alder). Etter oppverpingsfasen (som begynner ved 19 ukers alder), med ujevn egglegging, vil eggleggningen nå bli mer stabil og jevn. Under påvirkning av blant annet lys og hormoner, vil ei høne i topp produksjon og under helt optimale forhold legge opp mot ett egg i døgnet. Flere faktorer kan imidlertid forstyrre denne døgnsyklusen, bl.a. lys type (farge), lysstyrke (lux) og daglengde (antall timer lys).

 

Hybrid firmaene har derfor utarbeidet lysmanualer som er basert på mange og systematiske forsøk. Manualen bør følges i detalj. Lysstimulans er med andre ord svært viktig for hønas hormonproduksjon som igjen er av stor betydning for normal egg- og skalldannelse. Andre forhold som kan forstyrre hormonproduksjonen og svekke hønas helsetilstand er mangementet (bl.a. renhold, ventilasjon, temperatur, vannkvalitet o.a.) og kvaliteten på fôret. 

 

Høna legger egg i en periode på i overkant av 50 uker. Etter denne perioden, vil verpehyppigheten avta noe, høna vil miste fjær (begynnende myting), mens eggstørrelsen øker. Dette henger sammen med at leveren fortsetter å produsere like mye plommestoff som tidligere. Dermed vil plomme mengden øke sammen med selve egget. 

 

Faktorer Beskrivelse Konsekvens
Lysintensitet (lux) Økt lysintensitet i huset gir redusert eggvekt (Lesson, 2012) Økt aktivitet i hønsehuset. Økt fôropptak, fare for aggressiv atferd 
Temperatur i huset Økt temp i huset reduserer eggvekten 0,4g pr grad C> 25 grader C (Lesson, 2012) Redusert fôropptak grunnet lavere vedlikeholdsbehov, stress, fare for aggressiv atferd
Flokkvariasjon 2,5g avvik med samme fôr og management og hus og hybrid (Lohmann, 30 flokker, Lohmann Brun, identisk genetikk)  
Linolsyre, C18:2 Bremser eggvekt ved redusert linolsyre nivå frem mot 50 ukers alder ved samme energi- og protein (Garrelfs, 2010)  
Økt kroppsvekt

+100g kroppsvekt - +3,5g fôr/dag

+1,2g pr egg (Lesson, 2012)

Slanking av høna ved redusert proteinforsyning kan gi redusert totalproduksjon

FIGUR 1: Faktorer som påvirker egg-størrelse

 

Tilførsel av kalk

Høna bidrar med 2 gram kalsium til egget, uansett størrelse. Ett gram kan høna hente ut fra skjelettet, medullærbeinet (Mavromicalis, 2016). Resten må hentes fra kraftfôret. Små og lettere egg vil logisk nok oppnå et tykkere skall enn tyngre og større egg. Tykkere skall gir mer robuste egg med lavere klink.

 

Linolsyres effekt på eggvekt 

FIGUR 2: Linolsyre har dokumentert effekt på eggvekt (Kilde Lohmann).

 

Fett

Som figur 1 viser er det først og fremst den langkjedete fettsyren linolsyre (som bl.a kommer fra soyaolje) som kan bremse eggvekten. De andre faktorene som er nevnt i figur 1 har enten negative konsekvenser for atferd eller produksjonen. Grafen i figur 3 viser et resultatet fra et forsøk (Gerreelfs, 2010) som viser at redusert innhold av linolsyre evner å bremse økningen i eggvekt frem til ca 50 ukers alder. Etter denne alderen vil virkningen av redusert linolsyre avta. 

 

Linolsyre og eggvekt - fra ca 46-50 uker

FIGUR 3: Linolsyre og eggvekt - fra 46 - 50 uker (kilde Garrelfs, 2010)

 

Brems økning i eggvekt med Toppverper «Pensjon»

Toppverper sortimentet er designet for å gi en høy verpeprosent og en moderat økning i eggvekt. Ved overgang fra Toppverper Pluss til Toppverper 1, begynner vi å flate ut vektkurven for egg allerede ved ca 25 ukers alder eller 58 g eggvekt.

 

Toppverper «Pensjon» er et konsentrert fôr beregnet på høy produksjon, men med fokus på å dempe økning i eggvekt. Fôret inneholder redusert mengde linolsyre.

 

Ei høne i frittgående systemer (aviar) legger i dag ett egg på 64 g ved omkring 41 ukers alder, mens høner i miljøbur når 64 g noe tidligere (36-37 ukers alder) – Norturas eggkontroll, 2016. Det er imidlertid stor variasjon mellom flokkene. Dersom økningen i eggvekt skjer tidligere enn dette, vil Toppverper «Pensjon» kunne dempe og i noen tilfeller sågar senke eggvekten – jfr Figur 4. Dette er resultater fra en kommersiell flokk i 2016, hvor flokkens gjennomsnittlige eggvekt falt fra uke 42 og frem til uke 47.

 

Effekten av Toppverper Pensjon i en flokk med høy eggvekt

FIGUR 4: Figuren viser effekt av «Pensjon» i en flokk med høy eggvekt

 

God befjæring

Dersom høna klarer å «fylle på» næring tilsvarende det som tas ut i produksjon og vedlikehold, vil fjærdrakten holde seg bedre. En god fjærdrakt vil sørge for et balansert fôropptak. Moderat eggvekt bidrar for et moderat uttak av næring som høna evner å etterflylle.

 

Verpehøns

 

Du kan påvirke eggstørrelsen og skallkvaliteten:

 1. Bruk Toppverper Pluss frem til 25 ukers alder eller 58 g eggvekt
 2. Flate ut økning i eggvekt med å fase inn Toppverper 1 ved 25 ukers alder eller 58 g eggvekt
 3. Ved 113 g (miljøbur) -115 g (aviar) daglig fôropptak og 64 g eggvekt og normal eggmasse, vurder overgang til Toppverper 2
 4. Ved unormal sterk økning i eggvekt, vurder Toppverper «Pensjon» frem til 50 ukers alder
 5. Sørg for god ventilasjon for å hindre stress og fjærplukking
 6. Kalde hus (<20 grader) gjør at høna spiser mer og legger på seg – tyngre egg
 7. Følg lysmanualen: For sterkt lys gir overstimulans og øker faren for
  fjærplukking
 8. For mange lystimer i døgnet: Kan føre til overstimulans og øker faren for fjærplukking
 9. Sørg for nok og tørt strø – det gir sysselsetting og reduserer faren for fjærplukking