Tap av tørrstoff ved grashøsting og lagring

25 prosent av tørrstoffet i stående avling ved slått kan gå tapt, men det er mulig å påvirke tapspostene.

 

Deler av engavlinga (tørrstoff) går tapt både under slått og fortørking, ved pressing og snitting, i ensileringsprosessen, og ved åpning av siloen og håndtering av surfôret før fôring. Størrelsen på tapene er o e atskillig større enn vi er klar over. Valg av høsteutstyr, silotyper og håndteringslinjer påvirker tapene, likeså hvordan vi utfører arbeidsprosessene, og værforholdene.

 

Her har vi presentert 7 grunner til stort drysstap og tiltak en kan gjøre for å motvirke dette.

 

7 grunner til drysstap ved høsting av verdifullt gras og tiltak du kan gjøre