Sterk prisøkning på ensileringsmiddel i 2018

Fiskå Mølle har de siste årene hatt to leverandører av syrebaserte ensileringsmiddel. Våre egne produkter FôrSil og FôrSil Plus fra Tyske kjemiprodusenten Helm og GrasAAT – produktene fra Addcon Nordic i Norge.

Ingen av våre leverandører er egne maursyreprodusenter som er hovedbestanddelen i ensileringsmidlene som brukes i Norge. Verdensmarkedsprisen på maursyre vil derfor være avgjørende for hvilke priser ensileringsmiddel får i Norge.

 

Maursyreproduksjon 

Verdensproduksjon av maursyre har de siste 4-5 årene vært på omkring 1.000.000mt. 

 

Kina produserte halvparten av volumet (500.000mt produsert i Kina), hvorav 350.000mt ble brukt innenlands. Resterende 150.000mt ble eksportert til resten av verden og i hovedsak til Europa.

 

I Europa er produksjonen ca. 350.000mt, men i Europa forbruker vi mer enn hva produksjonen tilsier og er derfor avhengig av import av maursyre og især fra Kina. 

 

Inntil for godt et år siden, var tilbud og etterspørsel relativt balansert og det førte til at prisene var stabile på et relativt lavt nivå. I slutten av 2016 endret produksjonskapasiteten seg dramatisk som har ført til endring av balanse, tilbud og etterspørsel. 

 

Kina

Kina har over lang tid opplevd luftforurensing som følge av kulldrevne fabrikker som ligger i nærheter av storbyer. Kinesiske myndigheter besluttet i november 2016 å stenge ned en av de store maursyrefabrikkene som ligger i nærheten av en storby. Kinesiske Feicheng var verdens tredje største produsent av maursyre. Over natten ble verdensproduksjonen redusert fra 950.000mt til 750.000mt. Dette førte til at Kina som den store eksportøren av maursyre til Europa nå ikke hadde nok til eget innenlandsforbruk og ble i stedet importør, som igjen fører til kraftige prisøkninger utover 2017 og nå inn i 2018. 

 

Prisutvikling fremover

Ny maursyrefabrikk er under oppføring i Kina og forventes å stå klar i første kvartal 2018. den første eksporten forventes levert i Europa i 2.-3. kvartal som igjen vil føre til tilbudet bedrer seg og prisene vil stabilisere seg. Hvor raskt dette kommer til å gå er det vanskelig å si noe om, men normalt sett vil prisene falle når tilbudet blir større og kommer i balanse. Produsentene vil nok ikke bidra til dette selv, men markedet vil respondere på dette over litt tid. Vi tror uten noen form for garanti at prisene som nå er i markedet vil endre seg for sesongen 2019.

 

 

Bruk av ensileringsmiddel 

Selv om prisene er betydelig opp for inneværende sesong vil vi anbefale å bruke ensileringsmiddel som før. Alle forsøk viser at en får igjen for bruk av ensileringsmiddel i form av grovfôrkvalitet og ikke minst sikkerhet for riktig ensilering av graset. Men kjøp det dere har bruk for med håp om endringer i markedspriser for sesongen 2019.