Fiskå Mølle importerer grovfor til Lyngdal

Fiskå Mølle har den siste måneden jobbet med flere muligheter for å kunne hjelpe de bøndene som er ramma av tørken og har behov for supplement til eget grovfôr.

 

Gode alternativer

Den rimeligste løsningen for de fleste vil nok være å bruke et av våre kraftfôr, fortrinnsvis fiberkraftfôr som Fibermix og Roetopp, eventuelt TopLac m/fiber. For ungdyr er TopBull Max et godt alternativ.

FiberMix er en ren grovfôrerstatter som er basert på fiberrike råvarer og har et høyt innhold av Maxammonbehandla havre som sikrer et gunstig vommiljø. Fôret er tilsatt mineral og vitamin, og kan fôres til både melkekyr og ungdyr. På grunn av det høye fiberinnholdet og den høye pH-verdien i Maxammonbehandla havre kan det fôres i relativt store mengder uten at det går på bekostning av vommiljøet. Roetopp er et alternativ til FiberMix men man må være obs på den sterkt negative PBV-verdien i denne typen fôr.

Utilstrekkelig proteindekning påvirker både melkeproduksjon og tilvekst negativt. TopLac Fiber er basert på kombinasjon av 70% TopLac Nøytral og 30% FiberMix, og er fortrinnsvis tenkt som melkekufôr. Kraftfôrtype som opprettholder høy melkeproduksjon men som samtidig kan fôres i større mengder enn den opprinnelige TopLac Nøytral. TopBull Max anbefaler vi til dyr i vekst, både okser og kviger. Maxammonbehandla bygg, en viktig bestanddel i TopBull Max, gir god tilførsel av energi via stivelse og samtidig et godt vommiljø selv ved høy dosering. Moderat proteinnivå som passer de fleste typer grovfôr. Vi anbefaler at du kontakter din fôringsrådgiver for å få en plan som er skreddersydd etter dine behov.

 

I tillegg til å tilpasse kraftfôrsortimentet vårt har vi startet med import av høy og halm fra Danmark. Avlingene er imidlertid og svært små i Danmark denne sommeren og tilbudet av spesielt høy er derfor begrenset.

 

 

 

Første båt med rundballer er på vei

Vi har derfor blitt nødt til å se mot Holland for å kunne skaffe grovfor og er glade for å kunne informere om at første båt med ca 1500 rundballer grasensilasje forventes losset Lyngdal uke 34.

Når vi starter import fra et EU-land har kvalitet og hygiene vært i fokus. Før vi valgte å igangsette importen har både gårder og område hvor vi henter rundeballene vært besiktiget. Høyet kommer fra et område hvor det pt ikke finnes smittebærende dyresykdommer, gjelder da og selvsagt de gårdene vi henter gresset fra. Gårdene er videre godkjent av Hollandske myndigheter for eksport av gras. Utfra dette mener vi å ha kvalitetssikret importen så godt det lar seg gjøre.

Rundballene er i overkant av 500 kg pr balle og utfra analysene vi har fått er tørrstoffet ca 50 %.  Rundballene leveres i hele vogntoglass. Prisen opplastet bil Lyngdal vil være 2,35 kr pr kilo. Vogntogene vil bli veid og frakt til leveringssted belastes etter timeforbruk pr tur. For at en skal kunne hjelpe flest mulig kunder i Agder har vi satt et tak på 5 vogntog pr kunde fra denne båten. Vi er allerede i gang med å planlegge flere båter og anløpssteder.

 

For å bestille, ta kontakt med:

Maren Bjorland               98261275

Sigurd Norland                 98261260