Smart på slaktegris

Etter kun ett år med SPF slaktegris, er Gunnstein Østerhus (26) allerede med på Ingris 10 på topp-liste over beste resultat. Lavt fôrforbruk, god tilvekst, bra kjøttprosent og lav dødelighet er resultater som Gunnstein kan vise til på grunn av grundighet, kunnskap og etablering av gode rutiner. 

 

 

Tømmermannen Gunnstein Østerhus har jobbet for Ryfylke Trelast i Alsvik siden 2010. Og det har han tenkt å fortsette med. Men noen ildsjeler er slik skapt at de ivrer etter mer aktivitet, mer engasjement – og dermed mer jobbing. Dermed var Gunnstein høyst interessert da en gård på Varland, mellom Tau og Fiskå, ble lagt ut for salg i 2014. Gården var frem til da forpaktet, og her var ingen drift de seneste årene.

 

Det var flere som ville kjøpe gården, og budene steg til over landbrukstakst. Gunnstein fikk tilslag og ble i januar 2015 eier av gården – som omfattet våningshus, to driftsbygninger og 496 mål landområde. Av dette er 76 mål dyrket mark, 228 mål kulturbeite og de siste 192 mål er utmark.

 

Gunnstein sine inngrisresultater

 

Bildetekst: Opti Norm Pluss og Opti Appetitt står på menyen hos grisebonden Gunstein Østerhus i Ryfylke.

 

Rive ned og bygge opp

For Gunnstein var det nok å ta tak i for å gjøre gården klar for drift. Med god hjelp av broren rev han et gammelt sauehus og bygget nytt, samt innredet et grisehus med 20 binger pluss fire sykebinger der det tidligere hadde vært kyr og melkeproduksjon.

 

Sauer kom til gården i 2017. Parallelt ville Gunnstein realisere planene om produksjon av slaktegris. I januar 2017 kom første innsett med gris til gården i Varlandsvegen. Det settes inn 220 smågriser på ca. 10 ukers alder med en vekt på rundt 30 kg. 

 

I løpet av det ca. 11 ukers lange oppholdet i Gunnsteins grisehus, skal kroppsvekten på hver gris opp på 120 kilo før det er tid for slakting hos Fatland Ølen.

 

Det ble et familiært og lokalt valg

Gunnstein forteller at to store produsenter av kraftfôr var aktuelle da han la planene for produksjon av slaktegris. Økonomiske betingelser ble vurdert, men valget ga seg på en måte selv.

 

– Jeg kan nesten se Fiskå Mølle når jeg skuer nordover fra gården, og det hadde jo en viss betydning at min far i en årrekke har jobbet som sjåfør hos Fiskå. Så for alle parter var det nok smart å holde seg i nærmiljøet. Det har jeg ikke angret på, sier han.

 

Kunnskapsrik kunde

Hos Fiskå Mølle var det Armando Oropeza som ble Gunnsteins rådgiver og faste kontaktperson. Armando, som opprinnelig er fra Venezuela, har tittelen Produktsjef svin og er utdannet veterinær. Han skryter av Gunnstein og forteller at den unge bonden fulgte anbefalingene med å implementere alt inn- alt ut-systemet. Det vil si at huset tømmes mellom hvert innsett og vaskes og desinfiseres. Dette er med på å opprettholde gode hygieniske betingelser og reduksjon av smittepress. Armando er imponert over hva Gunnstein har oppnådd på kun ett år, og forteller gladelig hvilke typer kraftfôr som er benyttet.

 

– Først får grisene Opti Norm Pluss til de er kommet opp i 80 kg, deretter står Opti Appetitt på menyen helt frem til slakting, forteller Armando.

 

 

Bildetekst: Produktsjef svin i Fiskå Mølle, Armando Oropeza (til venstre) og Gunnstein Østerhus har hatt glede av nært og godt samarbeid siden januar 2017.

 

– Vi i Fiskå Mølle håper og tror at vi har bidratt litt til Gunnsteins 8.plass på Ingrislisten, og vi er imponert av hans kunnskap innen grisehold. En av grunnene til suksess på kort tid er at Gunnstein er flink til å kontrollere forbruket av fôr. Han sjekker og justerer fôrautomaten daglig. Da opprettholder han lavt fôrforbruk. Han er også flink til å følge med på når grisene skal over på kraftfôr 2, Opti Appetitt. Det anbefales rundt 80 kilo, sier Armando. 

 

Tirsdag 8. mai ble 220 griser hentet av Fatland Ølen.

Gunnstein har fast rutine på hvordan han går fram før neste innsett.

 

– Jeg har tre innsett på 220 gris i året, forteller Gunnstein, som alltid vasker og desinfiserer fjøset før hvert innsett. Han er også nøye med å plukke dyr som skal slaktes, slik at han treffer riktig slaktevekt.

 

– Nå skal jeg spyle og desinfisere bingene og gjøre klart for neste innsett i slutten av mai.

 

Bildetekst: Med 220 griser på plass i bilen fra Fatland går turen til slakteriet i Ølen.

 

 

Fortsatt kun en hobby

Gunnstein har ingen problemer med å kombinere jobben som tømmermann med produksjon av slaktegris.

 

– Jeg starter dagen her på gården med rundt 40 minutters stell av grisene. Om kvelden blir det jobbing i en time til halvannen – da føler jeg at jeg har kontroll. Etterhvert må jeg sette av tid til ombygging av huset på gården. Jeg har revet store deler innvendig og driver nå og bygger om for å kunne flytte inn om ikke alt for lenge. Jeg bruker all min fritid her på gården, og jeg innrømmer at døgnet gjerne kunne hatt 30 timer.

 

Vil du vite mer om hvordan du kontrollerer forbruket av fôr?

Ta kontakt med Armando Oropeza

Produktsjef svin/veterinær

Telefon: 940 32 920

Epost: armando@fiska.no