Invitasjon: Plantekulturmøte for korn og grasprodusenter på Forus

1. mars 19:00 har Fiskå Mølle Forus gleden av å invitere deg til fagmøte korn og grovfôrproduksjon. Møtet skjer i Fiskå Mølle sine lokaler på Forus (Oddahagen 36, 4031 Stavanger).

 

Innhøsting 2017 inngår i historiebøkene som et vanskelig år. Vi ønsker også dette året å arrangere møte for dere som er kornprodusenter og potensielle kornprodusenter. I tillegg inviterer vi grasprodusenter til parallelle foredrag. Håper programmet kan være til inspirasjon for sesongen 2018.

 

Fellesprogram:                      

 

18:30 – 19:00              Mingling og kaffi

 

19:00 – 19:10              Velkommen og kort presentasjon av Fiskå Mølle

                                   v/ Oddbjørn Lobekk, plantekultursjef, Fiskå Mølle

 

19:10 – 19:30              Kornkvalitet og kraftfôr

                                   v/ Harald Hetland

 

Program korn:

 

19:40 – 20:00             Det ideelle såbed til korn

                                   v/ Arne Vagle, Seniorrådgiver korn, NLR Rogaland

 

20:00 – 20:10             Kalking til kornproduksjon

                                   v/ Asbjørn Ramsli, Miljøkalk AS

 

20:20 – 20:50              Undervurderer vi avlingspotensialet i det norske bygget?

                                   v/ Anders Rognlien, Agronom Yara Norge

 

21:00 – 21:30             Sprøytestrategier i kornproduksjon

                                   v/ Ragnhild Nærstad, Markedsansvarlig Syngenta Norge 

 

 

Program gras:

 

19:40 – 19:55             Kalking til eng og beite

                                   v/ Asbjørn Ramsli, Miljøkalk AS

 

20:00 – 20:40             Hvordan lykkes med fornying og etablering av varig eng

                                   v/ Ragnvald Gramstad, Seniorrådgiver grovfôr, NLR Rogaland

 

20:40 – 20:50             Frøblandinger frå Fiskå Mølle

                                   v/ Oddbjørn Lobekk, plantekultursjef, Fiskå Mølle

 

21:00 – 21:30              1700 FEm per dekar – er det mulig?

                                   v/ Anders Rognlien, Agronom Yara Norge

 

21:30 -                        Mat, drøs og avslutning

 

Gi beskjed om du kommer

På grunn av servering av mat setter vi stor pris på om du melder deg på og opplyser om hvor mange som kommer i ditt følge innen tirsdag 27.februar.

 

Meld deg på her:

http://eepurl.com/dlfB3D

 

Vi ser fram til et hyggelig møte. Ta med ektefelle/samboer og en nabo og kom!