Et par råd for deg som ønsker å så til tross for manglende nedbør

For å avhjelpe en vanskelig fôrsituasjon ville det normalt sett være muligheter for å så grønnfôr nå. Westerwolsk raigras trenger normalt 55-60 dager fra såing til høsting. Bygg vil trenge noe mer, kanskje 70-80 dager.

Med dagens langtidsvarsel vurderes det likevel dit hen at er det stor usikkerhet i å så nå siden det ikke er nedbør på 10 dagers varselet, og det ikke er spireråme nå.  Det skal mest sannsynlig til betydelige nedbørsmengder for å gi spireråme.

Ved å så nå er det derfor risiko for at vekstsesongen blir for kort fra spiring (før eller siden må det jo komme nedbør) og til eventuelt slått. Mye vil avhenge av høsten og kanskje hvor i landet du er. Vi kan få en lang og mild høst, men det vet en jo ikke. 

 

     

«Ved å så nå, vil en gitt at det kommer nedbør i løpet av juli/ tidlig august, i det minste kunne få en god avling i september og kanskje et høstbeite.»

- Oddbjørn Lobekk, Fiskå Mølle Forus

Hvis en skal så nå anbefaler vi tidlig bygg 6r og gjerne i blanding med  fortrinnsvis westerwolsk raigras eller 2.årig italiensk raigras (eller blanding 50/50). Bygg gir avling og struktur, og raigraset vil vokse så lenge det er temperatur utover høsten.

Vi har tilgjengelig 6r bygg, Rødhette, Westerwolsk raigras Bartigra / Andy og Italiensk raigras Mondora.

For råd og eller bestilling ring Fiskå 51 74 33 00 eller en av våre forhandlere.