Fiskå Mølle inn i Østmøllene

Fiskå Mølle har lenge vært etablert med kornmottak og kraftfôrproduksjon på Østlandet. Denne posisjonen styrkes ved at Fiskå Mølle inngår samarbeidsavtale med Østmøllene AS.

 

Østmøllene AS ble etablert 1. januar 2005 ved en fusjon mellom Ørje Kornsilo og kornmottaket på Slorafoss. I 2013 ble anlegget på Trøgstad kjøpt og selskapet har etter dette 3 anlegg:

  • Kornmmottak og kraftfôrproduksjon i Ørje

  • Kornmottak og kraftfôrproduksjon på

    Trøgstad

  • Kornmottak på Slorafoss

 

«Et viktig element i avtalen er handel med korn. Avtalen sikrer Fiskå Mølle en større egendekning av norsk korn.»

Østmøllene har hovedkontor i Ørje, Marker kommune i Østfold. De mottar årlig ca. 35.000 tonn korn og har en kra fôrproduksjon på i overkant av 30.000 tonn. Østmøllene er lokalisert i et av landets beste fjørfeområder og det er da og fjørfefôr som utgjør hoveddelen av kraftforproduksjonen. Selskapet er godkjent som produksjonsanlegg av fôr til kylling hos McDonald ́s og har òg produksjon av fôr til Livechekylling. I tillegg til kornmottak og kraftfôrproduksjon har Østmøllene salg av driftsmiddel til landbruket og det er etablert butikk med assortert utvalg av produkter både mot landbrukskunder og forbrukermarkedet ved selskapets anlegg.

Selskapet har 6 egne biler som dekker størsteparten av transportbehovet til selskapet.

Østmøllene har en omsetning på i overkant av 200 millioner og har 31 ansatte.

Østmøllene og Fiskå Mølle vil framover ha et tett samarbeid. Samarbeidet vil være på ulike områder som kornhandel, produktutvikling, innkjøp mm. Fiskå Mølles kraftfôrsortiment skal implementeres hos Østmøllene og Fiskå Mølle vil kjøpe det kornet som Østmøllene ikke har behov for til egen kraftfôrproduksjon. Det er begge selskapers oppfattelse at vi her har skapt en vinn/vinn situasjon som vil styrke begge selskaper.

Et viktig element i avtalen er handel med korn. Avtalen sikrer Fiskå Mølle en større egendekning av norsk korn. Gjennom avtalen sikres Østmøllene kapital til en videre ekspansjon på dette området og som et ledd i dette utredes nå ulike alternativ for å øke mottak og lagringskapasiteten for korn.

Med Østmøllene har Fiskå Mølle fått sitt tredje kra fôranlegg på Østlandet. Fra før har vi samarbeid og er på eiersiden hos Løten Mølle og Fiskå Mølle Flisa. På kornmottaksiden har vi mottak hos Løten Mølle, Fiskå Mølle Flisa, Noko AS på Kvelde, Skjellfoss Korn og Vestby Mølle. Fiskå Mølle har selv et av landets største kornmottak hos Lantmannen Cerealia i Moss. Anlegget i Moss er og transittanlegg for korn til Fiskå Mølle sine anlegg på Vestlandet.

 

Vellykket fagmøte for Østmøllenes fjørfeprodusenter

Mandag 29. januar ble det holdt fagmøte for Østmøllene sine fjørfeprodusenter. 35 engasjerte bønder møtte opp på Bamsrudlåven iløp av dagen. Det ble holdt to sesjoner, en for konsumegg produsenter og en for slaktekylling og kalkunprodusenter.

 

 

Fremmøtte fikk presentert informasjon rundt overgangen til Fiskå Mølle og en gjennomgang av Fiskå Mølle sitt fôrsortiment til slaktekylling og verpehøns. I tillegg ble det holdt interessante faglige innlegg om kråsstein til slaktekylling og bruken av Crackless egg for å minimere klink i konsumeggproduksjon. Utover dette var også Nortura sine representanter tilstede for å presentere tall fra slaktekylling og kalkunproduksjon. Det kom ere gode innlegg fra salen og det var tydelig engasjement under middagen noe som bidro til at dette var et interessant møte for både produsenter og ansatte i Østmøllene og Fiskå Mølle.