Motiverer til nysatsning

Flere unge bønder i landbruksbygda Etne tar sats og investerer i moderne drift. – Vi pusher hverandre, sier bøndene.

 

Over halvparten av melkemengden i den lille landbrukskommunen Etne i Hordaland melkes med robot. Bak teknologien står flere unge
bønder som tør å satse på melkeproduksjon i et fylke med dalende jordbruk.

- Med tanke på løsdriftskravet som kommer måtte vi satse eller avslutte driften. Vi satset og angrer ikke, sier Rune Sørheim. Åtte bønder er samlet i fjøset til Steinshagen Samdrift, som han drifter med Tove og Andreas Aune. Steinshagen var de første som satset på løsdriftsfjøs med melkerobot i kommunen for ti år siden. De siste årene har stadig flere kommet til. Nå har 11 besetninger installert melkerobot i Etne.

- Det er hans skyld, sier Knut Helge Åsbø, peker på Sørheim og ler.

- Det er klart at nysatsing smitter i miljøet. Her har vi tett samarbeid mellom gårdsbrukene, vi utveksler erfaringer, prøving og feiling. Det synes på telefonregninga, sier Åsbø.

 

Fra lærer til bonde: Etter flere år i Stavanger overtok Anne Karin Opheim Rognøy (t.v.) familiegården i Skånevik i Etne i høst. Hun utveksler erfaringer med Tove Aune i Steinshagen samdrift.

 

MOTIVERER HVERANDRE

Selv om gjennomsnittsalderen for den norske bonden har passert 54 år, er generasjonsskiftet tydelig i landbruksbygda Etne. Alle de åtte Fiskå Mølle-produsentene har bygget nytt de siste årene. Miljøet er ungt og nyskapende.

- Vi ser virkelig samholdet blant den yngre generasjonen i Etne. Som kraftfôrleverandør er det kjekt å se hvordan de tør å satse på moderne
teknologi og fremtidsretta drift, sier Audun Økland, rådgiver i Fiskå Mølle Etne.

 

Tar sats: Over halvparten av melkemengden i Etne melkes med robot. Unge bønder motiverer hverandre til nysatsing.

 

FRA BYEN TIL FAMILIEGÅRDEN

Anne Karin Opheim Rognøy er nybakt bonde, og overtok familiegården i oktober i fjor. Hun tok med mann og barn fra Stavanger til hjembygda
for å drive melkeproduksjon i Skånevik samdrift. Da er det godt å kunne utveksle erfaringer med andre i bransjen.

- Læringskurven er bratt. Jeg har vokst opp på gården, men har jobbet innen skole og barnehage de siste årene. Jeg måtte lure mannen
min med hjem, dette er mitt oppdrag, sier hun. Foreldrene hadde allerede bygget nytt før hun overtok. Det gjorde valget lettere.

- Det er helt klart lettere å satse med nybygg. Driften er mer familievennlig, sier bonden, som har vakt hver tredje uke og fint kan sjonglere
familielivet.

Bedre driftstilskudd, midler fra Innovasjon Norge og lavere melkekvotepriser enn i nabofylket Rogaland gjør at flere tør å satse i
Etne, mener bøndene. Robot gir nye muligheter for å optimalisere driften. Hverdagen er mer fleksibel for den nye generasjonen bønder.

- Robotfjøs er mer interessant enn tradisjonell melking. Du har kontroll og får innblikk i produksjonen på en helt ny måte. Du ser fort hva som fungerer og hvorfor resultatene svinger. Det er spennende, sier Andreas Aune.

Produsentene kjører ulike drift- og fôringsstrategier, men enes om én ting:

- Du har ikke mer fritid med robot, men fleksibel arbeidstid. Du slipper å gå etter klokka på samme måte som før. Det er mer familievennlig.