En verdig diskusjonspartner

Som nyansatt rådgiver i Fiskå Mølle i Trøndelag, har Kristina Mæland Hauso som mål å jobbe tett på bøndene i området. Mens mange er fornøyde med egne resultater, mener andre at de har et forbedringspotensial. Mæland Hauso vil bidra med å stake ut veien videre.

 

I sommer startet Kristina Mæland Hauso i den nye jobben som Fiskå Mølles rådgiver i Trøndelag. 26-åringen bor i dag på Sparbu og skal jobbe innen fagfeltet drøvtyggerfôr.

– Jeg skal ha ansvaret for både melk, kjøtt og sau, men det er ingen hemmelighet at det er melkeproduksjon jeg har mest kunnskap om. For å kunne optimalisere en bra melkeproduksjon må man vite at alt henger i hop. Derfor må man ha kunnskap om hele produksjonsforløpet, helt fra kalven blir født til den blir en melkeku. Hvis det blir gjort feil i starten, er det vanskelig å rette dette opp senere, sier Mæland Hauso, som, i tillegg til rådgiverjobben, også skal overta et melkeproduksjonsbruk på Sparbu sammen med samboeren.

 

- Jeg skal ha ansvaret for både melk, kjøtt og sau, men det er ingen hemmelighet at det er melkeproduksjon jeg har mest kunnskap om, sier nyansatt rådviger Kristina Mæland Hauso.

 

Faglig sterk

Som rådgiver i Fiskå Mølle får selskapet nok en solid og sterk fagperson med på Fiskå-laget. Mæland Hauso har en bred landbruksfaglig plattform. Hun er utdannet bachelor i husdyr ved Nord Universitet i Steinkjer i 2018. I tillegg til bachelorgraden tok hun dessuten agronomutdanning ved voksenopplæringen på Mære Landbruksskole. Dette gir henne en faglig tyngde som Fiskå Mølles kunder i Trøndelag vil sette stor pris på. Men teori og fag er ikke alt. Hun har også solid arbeidserfaring i yrket.


– Jeg har jobbet som avløser hos åtte ulike melkeprodusenter. Det gjør at jeg kanskje også bedre ser hvor skoen trykker hos produsentene. Som nyutdannet lette jeg etter en første mulighet for å jobbe med faget og ble veldig glad da tilbudet om Fiskå Mølle kom. Fiskå Mølle har en effektiv organisasjon, det er kort vei mellom de ulike rådgiverne, og vi kan derfor også ta raske og nødvendige beslutninger. Jeg liker måten alt blir organisert på, og at jeg som ansatt får stor frihet under ansvar.


– Når Mæland Hauso knytter sammen det landbruksfaglige med det praktiske, får hun en komplett kunnskapsbase som er helt nødvendig i denne jobben, sier salgssjef Per-Arne Nesjan i Fiskå Mølle, Midt-Norge.

– Etter kun tre måneder i jobben er tilbakemeldingene fra mange av våre kunder svært gode. Kristina har allerede vist seg som en god og verdig diskusjonspartner, utdyper han.

 

Spennende diskusjoner

Selv er Kristina glad i kontakten hun får med bøndene og synes det er spennende å diskutere fag med de det gjelder.

– I min tid som avløser har jeg sett at veien til ønskede produksjonsmål tar ulike retninger. Det er ikke slik at det som passer for den ene bonden også passer for den andre. I møtet med den enkelte bonde er det derfor svært viktig at vi i Fiskå Mølle kartlegger hvilke forutsetninger og betingelser vi har med å gjøre. Jeg tror at en dyktig rådgiver gir råd som bonden kan forholde seg til og som er realistisk å få til. For å få dette til kreves det at vi tar hensyn til de ulike situasjonene og utfordringene på hvert enkelt bruk, mener Mæland Hauso.

Hun skiller mellom kortsiktige og langsiktige tiltak. Mens veien til det første produksjonsmålet ofte er kort, kan veien til neste steg være både lengre og humpete. Endel bønder ønsker gjerne å få en samlet vurdering av dette.

– I den senere tid har jeg besøkt ganske mange produsenter. Noen er tilfreds med sine egne resultater, mens andre mener at de har et forbedringspotensial, men vet ikke helt hvordan de skal komme videre. Da prøver jeg å gi råd som er realistiske for den enkelte bonden, selv om dette rådet ikke nødvendigvis vil fungere for naboen. Den individuelle forståelsen tror jeg er litt av min styrke.

 

Navn: Kristina Mæland Hauso
Alder: 26 år
Sivilstatus: Samboer
Faglig bakgrunn: Agronomutdanning og Bachelor i Husdyr
Stilling: Rådgiver i drøvtyggerfôr (melk, kjøtt og sau)
Mobil: 464 16 745
Epost: kristina.hauso@fiska.no