Gjødselmarkedet for sesongen 2019

Fiskå Mølle inngikk i juni ny gjødselavtale med Yara som hovedleverandør for kommende sesong. Gjødselavtale med Yara sikrer tilganger og forutsigbarhet til alle våre kunder og et sortiment som er tilpasset det norske landbruk. I tillegg har vi avtale om kjøp av Nitrater og NPK fra andre leverandører. Du som bonde må gjøre deg opp en vurdering når det er riktig tidspunkt for gjødselinnkjøp på din gård.

 

Av: Oddbjørn Lobekk, Plantekultursjef, Fiskå Mølle

 

Faktorer som påvirker gjødselprisene

Det er mange faktorer som påvirker gjødselprisene. Valuta NOK/ €/ $, ureaproduksjon, produksjonskostnader som råvarer, gasspriser og generelle fremstillingskostnader, kornpriser, befolkningsvekst og velstandsutvikling. Men de viktigste faktorene er tilbud og etterspørsel.

Vi har de siste 3 årene hatt relativt lave nitrogenpriser, mai-juni 2016 falt nitrogenprisene med 25 % og har på sommer og høst de siste årene vedvart lave. vi har hatt stigninger sent høst og gjennom vinteren når det nærmer seg vår, men prisene har falt tilbake ved ny sesong. Årsaken er kraftig økning i produksjonskapasitet fra 2016 og frem til 2018, men vi tror toppen er nådd for denne gangen. De neste årene er det underdekning på ny produksjonskapasitet i forhold til økningen i etterspørsel. I tillegg er Kina som en av de store ureaprodusenter globalt redusert sin eksport fra toppåret i 2015 til i dag med over 70%. Kina stenger ned mange av sine kulldrevne fabrikker for å redusere luftforurensing.

 

«Vår vurdering er derfor at markedet på Nitrogen forventes å stige ytterligere med bakgrunn i høy etterspørsel, lav eksport fra Kina og økende energipriser.»

-Oddbjørn Lobekk, Plantekultursjef, Fiskå Mølle

 

Nitrogen er den store driveren i NPK prisen, i tillegg til Fosfor (P) og Kalium (K). Fosfor og Kalium har det siste året steget noe, men ikke betydelig.

 

 

Marked Nitrogen

Prisene for Nitrogengjødsel blir satt måned for måned. De siste årene har det vært en tendens til at det Europeiske markedet (primært Tyskland og Frankrike) starter tidligere og tidligere. Vi har gjødselår fra 1.juli til 30.juni, men startprisene på Nitrogen for sesong starter gjerne midten av mai. Dette er ikke særlig godt for Norge da vi er midt i sesong og ikke vil kunne ta del i startprisene på samme måte som resten av Europa. Dette ser vi spesielt dette året da økningen fra juni til juli var betydelig. De volumer som ble kjøpt inn i juni og juli har også dette året i stor grad gått til overgjødsling av gras for å øke avlinger i et meget tørt og utfordrende år. Vi er derfor allerede sent ute med kjøp og innlagring for våren 2019 og N-prisene har steget 15% bare de 2 siste måneder. Vi forventer ytterligere stigninger utover høsten, men er generelt forsiktige med å anbefale kjøp av Nitrogengjødsel på tidlig termin. 

Marked NPK

Gjødselåret starter 1.juli og går frem til 30.juni året etter. Hvert år forhandles det ny avtale med Yara som er Fiskå sin hovedleverandør på NPK (Fullgjødsel®). Vi er opptatte av lengst mulig intervall på prisliste som gir oss som grossist og dere som kunder forutsigbarhet for terminer i gjødselåret. Dette varierer år for år fra 2-6 måneder prislisteintervaller.

For inneværende sesong har vi prisliste med terminer frem til nyttår. Hva som skjer etter nyttår er for tidlig å si, men vi tror sammenlignet med Europeiske priser at vi er i takt med resten av Europa. Gjødselårets første 6 måneder viser relativt høye terminer utover høsten og frem til nyttår og vi kan med stor grad av sikkerhet si at det lønner seg å kjøpe gjødsel på tidlig termin, kanskje mer enn noen gang for inneværende gjødselår.

Økningen frem til nyttår vil være i størrelsesorden 10-15%. Vi ser også på annen NPK import at det er knapphet på varer og at prisene fra juni til september har steget over 15%.

Det skal derfor bli spennende å se hvordan markedet utvikler seg det neste året.

 

I tillegg til Yara sitt sortiment har vi import av gjødsel fra Russland, Polen og Litauen. Vi har kontakt og avtaler med flere av de store internasjonale gjødselprodusentene. Uralchem som vi tar kjemiskprodusert NPK fra og Acron, Achema og Anwil som vi kjøper nitrogengjødsel fra.

For denne sesongen har vi tatt inn en kjemisk NPK 27-3-5 (2S) fra Uralchem for salg i kornområdene på Østlandet og Trøndelag, samt noen få lager i Sogn & Fjordane og nord Norge. I Rogaland som er det fylket i Norge med høyest dyretetthet og mye husdyrgjødsel vil vi ha import på Nitrogengjødsel. Importvaren er av god kjemisk og fysisk kvalitet. Markedsprisene til gårdbruker er noe lavere og i tillegg sikrer dette konkurranse i markedet som kommer deg som gårdbruker til gode. Økt konkurranse skjerper alle aktører.    

 

 

Kjøp på tidlig termin

Fiskå Mølle vil anbefale de som har mulighet for å lagre gjødsel til å kjøpe på tidlig termin. Vi vil anbefale for de som ikke allerede har kjøpt om å sikre seg tidligst mulig, gjerne september. Vi mener fra vårt ståsted at NPK-prisene skal videre opp og at du vil ha god forrentning på å kjøpe nå.

 

I Norge har vi sterk konkurranse på salg av gjødsel. Alle aktører har som målsetting å øke markedsandelen sin. Dette fører til at du som kunde nyter godt av konkurransen. Min oppfordring vil derfor være å kjøpe på riktig tidspunkt utfra din situasjon og innhente priser fra de aktørene som er naturlig for deg å handle med.


Klikk her for å ta direkte kontakt med et av våre anlegg og lager for mer opplysninger om priser, betingelser og frakt