Fôr for god dyrevelferd

Når man velger det riktige kraftfôret med den passende kombinasjonen av råvarer, næringsstoffer og tilsetningsstoffer, kan utfordringer i svineproduksjonen reduseres.

 

På Fiskå Mølle gjør vi en konstant oppdatering i reseptene som tilpasses ny kunnskap, årstid, genetikk, problemstillinger som vi har sett i besetningene og observasjoner på slakteriet der vi undersøker organer både fra purker og slaktegriser.

Et godt eksempel er reduksjon av akutt hjertedød hos smågris og slaktegris etter tilsetninger av organisk selen til fôret, som vi begynte med i begynnelsen av 2016. Også i år har vi gjort noen oppdateringer i kraftfôret som viser gode resultater med tanke på forbedret dyrevelferd.

 

NYTT VITAMIN D

I 2018 har vi begynt å tilsette en ny vitamin D-kilde i purkefôret. Forsøk viser at dette vitaminet har større biotilgjengelighet og øker totalt antall muskelfibre i fostrene, og gir dermed økt kulltilvekst. Forsøk viser 3,6 kilo i
gjennomsnittlig kulltilvekst ved bruk av denne kilden. I tillegg oppnår man bedret opptak og utnyttelse av kalsium og fosfor.

 

ORGANISKE MINERALER

Et eksperiment som nylig ble gjennomført viser at når organiske mineraler, som organisk kobber, sink og mangan blir tilsatt i purkefôr gjennom hele produksjonssyklusen (rekruttering, drektighet og laktasjon), reduseres bein- og klauvproblemer. Derfor har vi begynt å tilsette en andel av totalt behov for mikromineraler i organisk form.

Vi forventer derfor at kombinasjonen mellom den nye vitamin D-kilden i tillegg til de organiske mineralene skal forbedre bein- og klauvstruktur hos purkene i besetninger med slike problemer.

 

 

AVVENNING UTEN MEDISINSK SINK

Fra høsten 2017 har vi kjørt tester med organiske syrer i smågrisfôret, som førte til at enkelte har redusert eller kuttet ut bruken av medisinsk sink. Nå inneholder både Vital og Vital Pluss en kombinasjon av organiske syrer som vi mener er gunstige og som kan være med på å redusere behovet for medisinsk sink.

Anbefalingen er å bruke Av-torv mikro som er tilgjengelig hos Fiskå (en liter/ti griser daglig fra ei uke før avvenning til 14 dager etter avvenning) kombinert med Opti Vital eller Opti Vital Pluss i hele perioden. Av-torv mikro inneholder 375 mg av mikroinnkapslet sink, en type sink som virker i tarmen i lavere konsentrasjoner enn uorganisk, ikke-innkapslet sink.

 

UROLIGE SLAKTEGRISER FØRER TIL HALEBITING

Generelt mener vi at det har vært en reduksjon i forekomsten av halebiting det siste året, men dette er fortsatt en utfordring i noen grisehus. Når vi får beskjed om at halebiting har oppstått, er første trinn å identifisere stressfaktoren som fører til dette. Noen ganger kan det være romtemperaturen ved innsett, ønsket temperatur, minimum ventilasjon,
høyt innhold av ammoniakk eller CO2 i fjøset, mangel på rotemateriale, ugunstig plassering av drikkeniplene eller for lav tildeling av vann. Dette er bare noen eksempler på hva som kan føre til halebiting.

Vi pleier også å sjekke magehelsen til grisene på slakteriet. Vi har funnet at grisene fra noen besetninger har magesår, mens griser fra andre besetninger som bruker det samme kraftfôret, har fine magesekker. Dette kan indikere at grisene i enkelte besetninger opplever stress. Stressfaktorer kan være vanskelige å identifisere.

For slike tilfeller har vi laget et kraftfôr som for tiden er under testing. Dette kraftfôret har vist tydelig reduksjon av uro og halebiting i noen besetninger.

Til slutt vil jeg si til våre eksisterende og potensielle kunder at vi hos Fiskå Mølle jobber hver dag for å anvende kunnskapen vår i produksjonen av kraftfôr, som skal styrke dyrevelferden og samtidig ta økonomien i svineproduksjonen med i beregningene.

 

Ta kontakt med våre rådgivere for mer informasjon om fôr og godt dyrehold:

Kontakt Armando Oropeza
Telefon: 940 32 920
Epost: armando@fiska.no