Slik får du gode grovfôravlinger

-med riktig bruk av gjødsel og kalk

Svovel er et viktig næringsstoff i selve proteinsyntesen og inngår i essensielle aminosyrer. Mangler plantene tilgang på svovel, stopper oppbygningen av protein. Dette gir store avlingsreduksjoner i enga.

 

Hovedfokuset i engdyrkinga landet rundt er å få opp avlingsnivået. Med fokus på kvalitet og god mineralbalanse. I avlingskampen i 2017 lå deltakerne rundt 1100 FFm/daa, noe som er over det dobbelte hvis man tar utgangspunkt i statistikken fra SSB og andre kilder. Dette viser at det er stort potensiale for økte avlingsnivå.


GOD N-UTNYTTELSE

Hvis vi forutsetter en har god jordkultur med drenering, kalktilstand, samt engbestand med yterike arter og sorter, er et godt gjødslings-regime det som skal til for å få et godt resultat. Kombinasjonen mellom husdyrgjødsel og rett type supplerende mineralgjødsel, med fokus på god nitrogenutnyttelse og beregning av N-effekten fra husdyrgjødsla er avgjørende.

 

 

REDUSERT FÔROPPTAK

Riktig balanse mellom N og S er en forutsetning for god N-utnyttelse. Spesielt gjelder dette ved supplering til husdyrgjødsla arealer. I fôranalyser bør dette forholdet være under 10-12/1 for optimalt grovfôr og fôrutnyttelse hos dyra. Vommikrobene trenger et balansert forhold mellom nitrogen (N) og svovel (S). Med dårligere vomfunksjon reduseres fôropptaket. Svovel gir også høyere sukkerinnhold og ren-protein, grunnet de essensielle, svovelholdige aminosyrene cystein og methionin.


PRESIS KALIUM

Kalium er det næringsstoffet vi trenger ågjødsle mer presist med. Dette viser både mineralanalysene uttatt i grovfôrprøvene på landsbasis (TINE) og balanseregnskap gjort etter avlingskampene, hvor en har full oversikt på mengde kalium tatt opp i avlinga. Balansegjødslingsprinsippet, der en bruker mineralgjødsel og husdyrgjødsel for å tilbakeføre næringsstoffer tatt ut i avlinga + evt. tap er viktig i engdyrkinga. Her er kalium på den ene sida avgjørende for å ta ut hele avlingspotensialet, samt sikre en tørkesterk og vinterherdig engbestand. Samtidig må det balanseres mot kalsium- og magnesiumopptaket for en optimal kation og aniondifferanse som sikrer god dyrehelse.

 

SVOVELRIKE GJØDSELSLAG

Alle varer er på lager, kjøres ut fortløpende

 

FULLGJØDSEL 25-2-6 (4S)

Svovelrik Fullgjødsel med høyere innhold av nitrogen og lavere innhold av fosfor og kalium enn noe annet Fullgjødsel. Brukes på eng i kombinasjon med husdyrgjødsel.

Næringsstoffer:

Nitrogen 25% (Nitrat 10,8% og
Amnonium 13,8%) P 1,6%, K 6%, S 4%, Ca 0,8%, Mg 1%, B 0,02%

OPTI-NK 22-0-12 (3S)

OPTI-NK 22-0-12 3S + Se er en fosforfri gjødseltype
som i tillegg til nitrogen inneholder kalium, magnesium, svovel, bor, sink og selén. Hovedbruksområdet er til gras i kombinasjon med husdyrgjødsel og/eller på svært forsforrik jord.

Næringsstoffer:

Nitrogen 22% (Nitrat 9,9% og
Amnonium 12,1%) Se 0,00015%, K 11,6%, Mg 0,6% S 3%, Zn 0,1%

CAN m/svovel 27-0-0 (4S)

Kalkammonsalpeter med svovel som består av like deler nitrogen i form av ammonium og nitrat. Brukes hovedsakelig til delgjødsling av gras sammen med husdyrgjødsel.

Et prisgunstig alternativ

Næringsstoffer:

Nitrogen 27% (Nitrat 13,5% og Amnonium 13,5%) S 4,5%

OPTI-NS 27-0-0 (4S)

Kalkammonsalpeter med svovel som består av like deler nitrogen i form av ammonium og nitrat. Inneholder i tillegg magnesium og kalsium tilsatt som dolomitt. Brukes hovedsakelig til delgjødsling av gras sammen med husdyrgjødsel.

Næringsstoffer:

Nitrogen 27% (Nitrat 13,5% og Amnonium 13,5%) S 3,7%, Ca 6%, Mg 0,7%

 


STADIG ENDRING HOS PRODUSENT

Praktisk er optimaliseringen gjort mulig ved en kontinuerlig tilpasning av gjødseltypene til Yara. Vi justerer stadig næringsinnholdet i de ulike gjødseltypene. Økt svovelinnhold i Fullgjødseltypene i takt med det reduserte svovelnedfallet på -90tallet. Utvikling av NK-gjødsel med svovel og selen der det kun er disse næringsstoffene som bør suppleres i tillegg til nitrogen og svovel. OPTI-NSTM 27-0-0 4S som suppleringsgjødsel til steder der P og K er dekket ved tilførsel av husdyrgjødsel evt. høye P og K verdier i jordanalysene.


TILPASS GJØDSELET

Er næringstoffene fosfor og kalium dekket opp med husdyrgjødsel eller god status i jordanalysene, er det vår klare anbefaling å velge nitrogengjødsel som også inneholder svovel. Merkostnaden per. dekar for å velge NS 27-0-0(4S) sammenlignet med KAS 27-0-0 (ren nitrogengjødsel) er i størrelsesorden 4-5 kroner pr daa (10 kg nitrogen). Forsøkene viste at en hadde en lavere fôrenhetskostnad ved bruk av NS enn bruk av ensidig nitrogengjødsel i KAS. I noen tilfeller har en sett at inntektstapet kan bli 400-500 kroner per daa. Dette tilsier at svovel er en billig forsikring.

 

 

«Er næringstoffene fosfor og kalium dekket opp med husdyrgjødsel eller god status i jordanalysene, er det vår klare anbefaling å velge nitrogengjødsel som også inneholder svovel.»

ANALYSER ER VIKTIG

Sammen med jordanalysene, vil fôranalyser og mineralanalyser sikre en god fôrplan med kartlegging av behov for supplerende mineraltilskot til husdyra for å sikre husdyrhelsa. Det vil også være et viktig bidrag til korrigering av gjødslingsplanen. Kjemisk analyse av husdyrgjødsla både på nitrogen og mineraler er med å sikre presisjonen i gjødslingsplanen.

 

AVLINGSRESPONS

Svovel er nødvendig for dannelsen av proteiner, aminosyrer og enzymer. Ettersom graset vokser forbukes svovel og nitrogen sammen. Mangel på svovel i vekstfasen vil direkte redusere nitrogeneffektiviteten, og dermed redusere avlingen. Samtidig senkes N/S forholdet i avlingene, noe som gir økt grovfôropptak. Et optimalt grovfôropptak er nøkkelen til en god økonomi i grovfôrbaserte husdyr- produksjoner.

Bestill nå 

Ring 51 74 33 00 - eller en av våre forhandlere/samarbeidspartnere