JERNINJEKSJON VS. STRØJERN

Etter flere forespørsler om jerntilskudd til spedgriser har vi kjørt et forsøk hvor vi sammenlignet jerninjeksjon mot strøjern. Slik ble resultatene.

Grisene blir født med en jernreserve på cirka 50 milligram som blir brukt opp i løpet av de første tre-fire dagene etter fødsel. Dette er grunnen til at grisene trenger ekstra jern. Purkemelka inneholder kun et lavt nivå av mineralet. Jernpasta må gis i løpet av det første levedøgnet etter fødsel og jerninjeksjon kan gis inntil tredje eller fjerde levedøgn. Applikasjon av jernpasta eller jerninjeksjon innebærer at produsentene må løfte alle grisene og gi pasta i munnen eller injisere jern. Prosedyren gir anledning til å sjekke hver spedgris, samtidig er det tidkrevende. Nyere produkter på markedet inkluderer pulver som inneholder jerntilskudd i form av jernfumarat. Dette kan gis på gulvet i bingen fra tredje levedøgn.

Vi har sammenlignet jerninjeksjon på dag tre med strøjern gitt på gulvet i bingene til spedgrisene fra og med dag tre. Deretter målte vi hemoglobinnivået i blodet (dag 21). For lave nivå med jern i kroppen fører til at de røde blodlegemene får nedsatt evne til å transportere oksygen og dette gir symptomer på jernmangel (anemi).

 

Samle informasjon: Systematisk innsamling av data

 

VI TESTET FØLGENDE PROTOKOLLER:

Protokoll 1: Jerninjeksjon 1 ml (Gleptoferron 200 mg) intramuskulært i nakken pluss vanlig torv iblandet jern fra dag 7 til dag 25 etter fødsel.

Protokoll 2: Strøjern (Jernfumarat) 50 gram/kull (12-14 spedgriser) dag 3, 6, 9, 11 og 16 etter fødsel. Dette produktet tildeles altså på gulvet.

 

Gode hjelpemidler: Hemoglobin-målinger ved hjelp av HemoCue Hb 201

 

RESULTATER:

Hver protokoll inkluderte 42 spedgriser. Hemoglobinnivået ble målt i to små, to mellomstore og to store spedgriser fra hvert kull. Resultatene viste at det ikke var forskjell i hemoglobinnivå mellom griser som fikk jerninjeksjon og griser som fikk tildelt jern i form av pulver på gulvet (gjennomsnittlig 12,32 gram/ dl og 12,27 gram/ dl blod). Normalverdien av hemoglobin hos spedgriser ligger mellom 10 og 16 gram/dl blod.

Fiskå Mølle AS har tilgjengelig strøjern med navnet AGROFER med jernfumarat som jernkilde, produsert for SCAGRO AS Danmark.

 

Alternativ: AgroFer strøjern til spedgriser

 

HEMOGLOBIN

Hemoglobin (Hb) er et protein som finnes i de røde blodcellene.

Hemoglobinmolekylet består av en jernforbindelse som kalles hem og en proteindel (globin).

Molekylet frakter oksygen med blodstrømmen til kroppens celler i mennesket og dyret.