En ny generasjon norsk kraftfôr

Den norske forbrukeren er svært opptatt av, og positiv til, norske produkter basert på norske råvarer. Det er det flere grunner til. Mattrygghet, miljøvennlighet og et ønske om å støtte norsk landbruk er trolig hovedgrunnene til forbrukerens preferanse for norsk mat. Norsk landbruk er salmonellafri, vi bruker ikke råvarer basert på GMO, vi har høy standard for dyrevelferd og lavt antibiotika-forbruk. Norsk mat oppleves som trygg mat.

 

I norsk kraftfôr er det tradisjonelt brukt en varierende andel importråvarer. Grovt sett kan vi dele importen i to.  Proteinråvarer hvor soya har vært den dominerende råvaren og suppleringsimport av korn når norsk kornproduksjon ikke er tilstrekkelig til å dekke behovet for korn til norsk fôrproduksjon. Utviklingen av mer intensive kraftfôr-varianter har imidlertid redusert andelen korn til alle dyregrupper, og i år med stor kornproduksjon vil en møte utfordringer med å bruke opp hele den den norske kornproduksjonen.

 

Høsten 2015 startet vi det spennende prosjektet med maxammonbehandling av bygg. Etter å ha omsatt maxammonbehandlet bygg som fôrmiddel til bruk i bl.a. fullfôr, er tiden nå inne for å tilsette maxammonbehandlet bygg i ordinært kraftfôr. Nylig lanserte Fiskå Mølle derfor ToppBull Max. Dette muliggjør en langt høyere andel bygg i fôret enn tidligere. Innovativ teknologi har åpnet for en ny generasjon norsk kraftfôr som gir muligheter for høyere andel norske råvarer og minimal import-andel.

 

Med solid satsing på produktutvikling har vi med ToppBull Max kommet et langt skritt videre i å erstatte importert protein med norske råvarer. Kunnskapen og kreativiteten hos våre ansatte har tatt oss dit!

 

Les mer om ToppBull Max her

 

  

Leif Kåre Gjerde

Daglig leder, Fiskå Mølle