Kvalitetsbetaling i hvete

Det er sådd mye høsthvete denne sesongen, og Fiskå Mølle Moss håper på en sesong som kan gi god mathvete til møllene.

 

Møllene må levere et mel med jevn proteinmengde og kvalitet til bakerne. Derfor blander de forskjellige klasser og kvaliteter. Som en grov rettesnor trenger møllene 50 prosent fra klasse 1 og 2, 25 prosent fra klasse 3 og 25 prosent fra klasse 4 og 5.

 

TENK PÅ HØSTHVETEN

Høsthvete går inn i klasse 4 og 5, som møllene bare trenger 25 prosent av. Når dette leses er nok mye vårkorn sådd allerede, men vi håper det blir sådd mye vårhvete så vi får en bra norskandel i brødet kommende sesong. Norsk mathvete som møllene ikke klarer å bruke blir enten overlagret til ny sesong eller nedskrevet til fôrkorn. Kostnaden for dette blir belastet kornprisen i form av omsetningsavgift. Derfor ønsker vi å stimulere til å dyrke det møllene trenger, så langt det er mulig.


Endringene i kvalitetsbetaling på hvete til mat vil fra høsten 2019 bli slik:

  • Øvre grense for proteinbetaling i kl. 4 og 5 blir 13 % (mot 13,5 nå)
  • Nedre grense for hektolitervekt blir 78 kg/hl (mot 76 nå)
  • Kvalitetstrekk for kl. 4 blir 13 øre/kg (8 øre nå)
  • Kvalitetstrekk for kl. 5 blir 15 øre/kg (8 øre nå)

For hveteklassene 1, 2 og 3 blir det ingen endringer.

 

HVETEKLASSER OG SORTER

Kl. 1: Mirakel
Kl. 2: Bjarne, Berserk, Rabagast
Kl. 3: Zebra, Krabat, Quarna
Kl. 4: Magnifik, Olivin, Ozon, Kuban, Norin, Skagen, Praktik
Kl. 5: Ellvis

 

Ellvis er en høstkornsort som har vært mye dyrket. Den har en proteinkvalitet som gjør den mindre ønsket som mat. Derfor har det vært signalisert de siste to årene at sorten skal fases ut. Høsten 2018 ble den lagt ut i en egen klasse (5)
med noe mindre betalt for protein. Fra høsten 2019 vil dette skjerpes ytterligere, og fra høsten 2020 vil den bli avregnet som fôr.

 

FÔRHVETEDYRKING

Det er stadig flere som prøver sorter som er spesifikke fôrhvetesorter, slik som Jantarka og Torp. Prisforskjellen mellom mat og fôr må den enkelte vurdere ut fra egne erfaringer, men vi ser at prisforskjellen skrumper inn mye dersom det blir trekk for lavt proteininnhold, lav hektolitervekt og høyt trekk for tørking. Siden det ikke er noe falltallmåling på fôrkorn kan man vurdere å la åkeren tørke på strå i stedet for på tørka. Sol og vind er gratis, det er ikke olje og strøm. Man sparer også proteingjødslinga. Så må hver enkelt vurdere ut fra egne forhold. Det vi ikke ønsker, er å få så lite mathvete at vi ikke får nok til møllene.

 

Ta kontakt med våre rådgivere for mer informasjon om korn.